15 AKTS’ye Kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı Tanıyan Sistem Açıklandı

15 AKTS’ye Kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı Tanıyan Sistem Açıklandı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer ELMAS tarafından daha önce Twitter üzerinden duyurusu yapılan ve öğrencilere 15 AKTS’ye kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı tanıyan sistemin detayları belli oldu.

Oldukça karışık bir şekilde Üniversite Sayfasında yayınlanan ve öğrenciler adına YAZ OKULUNUN Telafisi olması beklenilen Yeni Sistem pek de beklentileri karşılayamadı.

Sistem temelde 15 ATKS’den başlayarak daha yüksek oranlarda, Derse girmeden o dersi başarabileceğini düşünen öğrencilere bir imkân sağlıyor.

Muafiyet alabilmeniz için veya sınava girebilmek için o konuyu iyi bilmeniz ve öğrenmeniz gerekmektedir.

Program kapsamında SINAVA girecek olan öğrenciler 65 ORTALAMASI ile başarılı sayılacaktır.

Muafiyet Sistemi ile dersleri geçen arkadaşlar o dersten MU olarak not alacaklardır. AKTS sisteminde görülecek olan ders Mezuniyete etki edecek olup ORTALAMA üzerinde bir etki yaratmayacaktır.

Not: Derslerden MUAF olma durumu öğrenci lehine bir durum. DD alınarak geçilebilecek bir dersi alan öğrenci bu dersi MUAF olarak geçeceği için ORTALAMA YÜKSELTME gibi bir durum ile karşı karşıya kalmaktadır.

 Sakarya Muafiyet ve SInav Sistemi

2013-2014 Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Muafiyet Başvuru ve Sınav Tarihleri

Başvuru: 1 – 8 Eylül 2014 (BÖLÜM BAŞKANLIKLARI üzerinden yapılacaktır)

Başvuru değerlendirmelerinin ve sınavların uygulanma şekillerinin ilanı: 9-12 Eylül 2014

Sınavların uygulanması: 16-17 Eylül 2014

Sonuçların ilanı: 18 Eylül 2014

 

 

Size yeni sistemi Maddeler halinde anlatmaya çalışalım dilerseniz.

 1. Öğrencilerin öncelikle o ders ile alakalı olarak yeterli bilgi seviyesinde olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Bunun için ise 3 başlık açılmış.
  1. Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,
  2. İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,
  3. Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması
  4. Öğrenci sertifikalandırılamamış veya belgelendirilememiş, kendi özel gayreti ile edindiği kazanımlar için, öğretim yılı başlamadan önce açılacak muafiyet sınavlarına başvurabilir.
  5. Senato uygun görmesi halinde 15 AKTS sınırının dışında kalmak üzere Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı vb dersler için topluca ilave yeterlilik sınavları açabilir.
  6. Sistem ESKİ ya da YENİ tüm öğrencilere açıktır. Sakarya Üniversitesini Yeni Kazanan Öğrenciler de sistemden faydalanabilirler.
  7. Muafiyet Sınavları YILDA 1 KEZ yapılır ve bu sınav Sakarya Üniversitesi tarafından Akademik Takvimde yer alacak şekilde planlanır.
  8. Sınavlar Öğretim Yılı Başlamadan önce gerçekleştirilir.
  9. Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre başka ölçme yöntemleri kullanılarak da yürütülebilir. Sınavın uygulanma şeklinde ders koordinatörü karar verir.
  10. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bir öğrenci için başvuru süresi, kayıt olduğu akademik yılda Güz Yarıyılında kesin kayıt gününü̈ takip eden 5 iş günü̈ olup, geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.
  11. Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Müdürlüğe yapılır.
  12. Yapılan başvurular sonucunda, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavı açılıp açılmayacağı ders koordinatörünün önerisi üzerine bölüm/enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
  13. Kurullar sizin belirlediğiniz alanlarda Sınav Yapmama Hakkına sahiptir.
  14. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.
  15. Senelik olarak 15 AKTS’lik Muafiyet ve Sınav hakkı tanınır.
  16. Yapılan Tanınma Sınavlarına itiraz süresi ilanın açıklanmasından itibaren 5 iş günüdür.

 

İş Yeri Deneyimlerinin Portfolyo Hazırlama ve Muafiyet Sınavları Suretiyle Tanınması

 

 1. Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar, belgelenmesi halinde tanınma başvuru için kullanılabilir.
 1. Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgele ile sunmalıdır.
 2. Başvuruyu müteakip öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir ve kendisine dört hafta süre tanınır. Süre, bölüm başkanlığının danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanını görevlendirmesi ile başlar. Portfolyo hazırlama esnasında öğrenci bir haftadan kısa aralıklarla olmamak üzere, danışmanına en az iki kez ara rapor sunar. Portfolyosunu teslim eden öğrenci ilgili birimin İntibak Komisyonu tarafından, tutanak altına alınan bir mülakat ile değerlendirilerek tanınma işlemi karara bağlanır. Lüzumu halinde komisyona ilave alan uzmanı davet edilebilir.
 3. Alınan hizmet içi eğitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik çalışmalar ile kazanılan yetkinliklerin her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.
 4. İşyeri Uygulaması / Staj gibi dersler için 15 AKTS olarak belirlenen kredi sınırına ilave olarak 15 AKTS’ye kadar ilave muafiyet kazanılabilir.
 5. Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden program alanında son iki yılda SCI – SCI Expanded – SSCI – AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarlı makalesi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 12 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 24 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir. Belirtilen krediler 15 AKTS kredi sınırının dışında tutulmuştur. Değerlendirme öğrencinin danışmanı tarafından yapılır. Danışmanın raporu esas alınarak ilgili kredi öğrenci transkriptine MU notu ile işlenir.

 

Akredite Olmuş-Tanınmış Sertifika Kuruluşlarından Alınmış Sertifikaların Tanınması

 

 1. Program kazanımları ile örtüşmek kaydı ile hangi sertifikalara ilişkin kazanımların değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.
 2. Bu madde ile tanınacak yabancı dil ve bilgisayar kullanım yeterlikleri 15 AKTS kredi sınırının dışındadır.

a)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence, Basic Level) Sertifikasına sahip ön lisans öğrencileri;

b)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence,

c)  Advanced Level) Sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan uyumlu dersten muaf edilirler.

 1. Öğretim dili Türkçe olan programa kesin kaydını yaptıran öğrenci, ön lisans programı için asgari A2 ve lisans programı için asgari B1 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur.
 2. Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara kesin kaydını yaptıran öğrenci ise B2 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt surecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki yabancı dil hazırlık sınıfından muaf edilerek bilimsel programa başlatılır.
 3. A2, B1 ve B2 düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosu düzeyleri olup, bu düzeylere ilişkin hangi standart sınav belgeleri ve puanlarının geçerli olacağı konusunda ÖSYM’nin ilan ettiği “Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlikleri” tabloları kullanılır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

520 yorum

 1. Özel ilgi, sertifika, portfolyö bunlardan birini sunamadığım takdirde sınava giremiyor muyum? Girişimcilik ve proje yönetimi dersi için soruyorum. İyi akşamlar

  • Özel İlgi demeniz durumunda sınava girersiniz. Bir şey sunmanıza gerek kalmaz.
   Sertifika ve Portfolyo seçeneklerinde dosya sunmanız gerekiyor.

 2. Ben 3. Sınıfı bitirdim bu yıl muafiyete girip 4.yıl bitiminde tekrar 15 kredi hakkım oluyor mu yoksa 1 kereye özgü bir şey mi ?

  • 1 kere özgü olacak şekilde düzenlendi. Toplamda 15 AKTS alabiliyorsunuz okul hayatı boyunca.

 3. alt dönemden almam gereken seçmeli dersi alamamıştım. Muafiyet icin illa o dersi mi almam gerekiyor ? Üniversite ortak seçmeli derslerini seçebilir miyim? Futbol yüzme vs gibi

  • Bölüm sekreterine dilekçe yazmanız lazım.
   Listedeki seçmeli derslerden seçebilirsiniz.

 4. benım ıs yerı hemsırelıgı belgem var bakanlıktan alınmıs ıs saglıg ve guvenlıgı ıle ılgılı dersın yerıne sınava gırıp saydırabılıyormuyum

  • Öğrenci İşleri ile bir görüşmeniz lazım. Ama bana soracak olursanız alın o dersi. İyi not alırsınız AKTS değeri ortalamanızı yükseltir.

1 10 11 12

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
Bilgilendirme
SAÜ 2017-2018 Akademik Takvim Sakarya Üniversitesi Yurt ve Apart Daire


bian ajans Öğrenciye Kiralık Daire  Üniversite Yurt Rehberi Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı