21.10.2016 - Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı

15 AKTS’ye Kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı Tanıyan Sistem Açıklandı

15 AKTS’ye Kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı Tanıyan Sistem Açıklandı

kampus_kariyer

Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer ELMAS tarafından daha önce Twitter üzerinden duyurusu yapılan ve öğrencilere 15 AKTS’ye kadar Muafiyet ve Sınav Hakkı tanıyan sistemin detayları belli oldu.

Oldukça karışık bir şekilde Üniversite Sayfasında yayınlanan ve öğrenciler adına YAZ OKULUNUN Telafisi olması beklenilen Yeni Sistem pek de beklentileri karşılayamadı.

Sistem temelde 15 ATKS’den başlayarak daha yüksek oranlarda, Derse girmeden o dersi başarabileceğini düşünen öğrencilere bir imkân sağlıyor.

Muafiyet alabilmeniz için veya sınava girebilmek için o konuyu iyi bilmeniz ve öğrenmeniz gerekmektedir.

Program kapsamında SINAVA girecek olan öğrenciler 65 ORTALAMASI ile başarılı sayılacaktır.

Muafiyet Sistemi ile dersleri geçen arkadaşlar o dersten MU olarak not alacaklardır. AKTS sisteminde görülecek olan ders Mezuniyete etki edecek olup ORTALAMA üzerinde bir etki yaratmayacaktır.

Not: Derslerden MUAF olma durumu öğrenci lehine bir durum. DD alınarak geçilebilecek bir dersi alan öğrenci bu dersi MUAF olarak geçeceği için ORTALAMA YÜKSELTME gibi bir durum ile karşı karşıya kalmaktadır.

 Sakarya Muafiyet ve SInav Sistemi

2013-2014 Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Muafiyet Başvuru ve Sınav Tarihleri

Başvuru: 1 – 8 Eylül 2014 (BÖLÜM BAŞKANLIKLARI üzerinden yapılacaktır)

Başvuru değerlendirmelerinin ve sınavların uygulanma şekillerinin ilanı: 9-12 Eylül 2014

Sınavların uygulanması: 16-17 Eylül 2014

Sonuçların ilanı: 18 Eylül 2014

 

 

Size yeni sistemi Maddeler halinde anlatmaya çalışalım dilerseniz.

 1. Öğrencilerin öncelikle o ders ile alakalı olarak yeterli bilgi seviyesinde olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Bunun için ise 3 başlık açılmış.
  1. Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,
  2. İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,
  3. Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması
  4. Öğrenci sertifikalandırılamamış veya belgelendirilememiş, kendi özel gayreti ile edindiği kazanımlar için, öğretim yılı başlamadan önce açılacak muafiyet sınavlarına başvurabilir.
  5. Senato uygun görmesi halinde 15 AKTS sınırının dışında kalmak üzere Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı vb dersler için topluca ilave yeterlilik sınavları açabilir.
  6. Sistem ESKİ ya da YENİ tüm öğrencilere açıktır. Sakarya Üniversitesini Yeni Kazanan Öğrenciler de sistemden faydalanabilirler.
  7. Muafiyet Sınavları YILDA 1 KEZ yapılır ve bu sınav Sakarya Üniversitesi tarafından Akademik Takvimde yer alacak şekilde planlanır.
  8. Sınavlar Öğretim Yılı Başlamadan önce gerçekleştirilir.
  9. Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre başka ölçme yöntemleri kullanılarak da yürütülebilir. Sınavın uygulanma şeklinde ders koordinatörü karar verir.
  10. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bir öğrenci için başvuru süresi, kayıt olduğu akademik yılda Güz Yarıyılında kesin kayıt gününü̈ takip eden 5 iş günü̈ olup, geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.
  11. Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Müdürlüğe yapılır.
  12. Yapılan başvurular sonucunda, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavı açılıp açılmayacağı ders koordinatörünün önerisi üzerine bölüm/enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
  13. Kurullar sizin belirlediğiniz alanlarda Sınav Yapmama Hakkına sahiptir.
  14. Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.
  15. Senelik olarak 15 AKTS’lik Muafiyet ve Sınav hakkı tanınır.
  16. Yapılan Tanınma Sınavlarına itiraz süresi ilanın açıklanmasından itibaren 5 iş günüdür.

 

İş Yeri Deneyimlerinin Portfolyo Hazırlama ve Muafiyet Sınavları Suretiyle Tanınması

 

 1. Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar, belgelenmesi halinde tanınma başvuru için kullanılabilir.
 1. Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgele ile sunmalıdır.
 2. Başvuruyu müteakip öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir ve kendisine dört hafta süre tanınır. Süre, bölüm başkanlığının danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanını görevlendirmesi ile başlar. Portfolyo hazırlama esnasında öğrenci bir haftadan kısa aralıklarla olmamak üzere, danışmanına en az iki kez ara rapor sunar. Portfolyosunu teslim eden öğrenci ilgili birimin İntibak Komisyonu tarafından, tutanak altına alınan bir mülakat ile değerlendirilerek tanınma işlemi karara bağlanır. Lüzumu halinde komisyona ilave alan uzmanı davet edilebilir.
 3. Alınan hizmet içi eğitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik çalışmalar ile kazanılan yetkinliklerin her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.
 4. İşyeri Uygulaması / Staj gibi dersler için 15 AKTS olarak belirlenen kredi sınırına ilave olarak 15 AKTS’ye kadar ilave muafiyet kazanılabilir.
 5. Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden program alanında son iki yılda SCI – SCI Expanded – SSCI – AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarlı makalesi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 12 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 24 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir. Belirtilen krediler 15 AKTS kredi sınırının dışında tutulmuştur. Değerlendirme öğrencinin danışmanı tarafından yapılır. Danışmanın raporu esas alınarak ilgili kredi öğrenci transkriptine MU notu ile işlenir.

 

Akredite Olmuş-Tanınmış Sertifika Kuruluşlarından Alınmış Sertifikaların Tanınması

 

 1. Program kazanımları ile örtüşmek kaydı ile hangi sertifikalara ilişkin kazanımların değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.
 2. Bu madde ile tanınacak yabancı dil ve bilgisayar kullanım yeterlikleri 15 AKTS kredi sınırının dışındadır.

a)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence, Basic Level) Sertifikasına sahip ön lisans öğrencileri;

b)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence,

c)  Advanced Level) Sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan uyumlu dersten muaf edilirler.

 1. Öğretim dili Türkçe olan programa kesin kaydını yaptıran öğrenci, ön lisans programı için asgari A2 ve lisans programı için asgari B1 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur.
 2. Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara kesin kaydını yaptıran öğrenci ise B2 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt surecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki yabancı dil hazırlık sınıfından muaf edilerek bilimsel programa başlatılır.
 3. A2, B1 ve B2 düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosu düzeyleri olup, bu düzeylere ilişkin hangi standart sınav belgeleri ve puanlarının geçerli olacağı konusunda ÖSYM’nin ilan ettiği “Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlikleri” tabloları kullanılır.

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 492 YORUM
 1. melek diyor ki:

  bişey daha sormak istiyorum akts açıgı yasarmıyım muaf olduklarımdan. stajdayım genel mezun olacagım ortalaam 1.95, uzun dönem işletmee stajımla ingilizce dersini aldım etkılerı cok olurmu mezun olurmuyum? bide ben bu dersleri sectim ama transkripte almadı yazıyor ama secilen derslerde gozukuor anlamadım neden böyle ?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muaf olduğunuz dersler ORTALAMAYA girmez ama 240 AKTS içine eklenir. Bazı bölümlerde stajın Ortalamaya etkisi olmuyor ama sanırım sizde etkisi olur. AA alırsanız ortalamanız epey yükselir 8 AKTS ile.

   Transkripte Almadı yazısının kalkması için o dersin harf notunun sisteme girilmesi gerek. Yani yıl sonuna kadar ALMADI olarak kalır orası. Yıl sonu değişir.

   1. melek diyor ki:

    siz muaf olunca ortalamanızı etkilemez demiştiniz, ortalamam 1.81 iken derslerden muaf olunca 1.95 oldu. ortalamam tekrarmı düşücek tekrar 1.81 emi geri dönecek yani anlamadım ? 1.95 ortalamam var su an stajdayım , staj 8 akts etkiliyo rahat mezun olurmuyum , beni aydınlatın lutfen

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Bu değişkendir ama 0,15 puan yükselmiş olmasının başka sebebi var. Çünkü FF olan bir dersi Muaf olarak almış olmanız demek o dersi CC ile geçmiş olmnanız demek. O dersi daha önce hiç almadıysanız bu durumda ortalama yükselmesi de olmaz.

   3. aslı diyor ki:

    benim ortalama 1.95 , mezun olurken muaf dersler çıkarılacakmı ? muaf olmadan önce ortalamam 1.80 idi, nasıl olacak anlamadım tekrarmı düşecek ortalama mezun olurken

   4. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Muaf dersin ortalamaya bir etkisi yok. Şuan sistemde 1.95 görünüyorsa ortalamanızı yükseltmeniz lazım

   5. melek diyor ki:

    Muaf dersin ortalamaya bir etkisi yok. Şuan sistemde 1.95 görünüyorsa ortalamanızı yükseltmeniz lazım .yazmıssınız hocam, su an 1,95 ingilizce dersim 4 aktslik ve 8 aktslik stajım var ortalamam 2 olurmu, yani demek istediğim muaf olmadan önce 1.81 ortalamam vardı muaf olduktan sonra 1.95 oldu, mezun olurken muaf oldugum dersler çıkarılmaz dimi? aynı kalır yani

   6. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Muaf dersler eğer sisteme geçti ise tamamdır. Ortalamanız bu şekilde kalır. Geçtiğiniz dersler ile de yükselir.Alta düşmez.

   7. melek diyor ki:

    hocam derdimi yazıya dökemiyorum 🙂 ben bu 3 dersi alıp Ff olarak kalmıstım muaf olmadan önce ort.1.81 di, muaf oldum 1.95 oldu, şimdi mezun olurken 1.95 in üzerine mi not eklenecek yoksa 1.81 inmi muafiyet dersleri çıkarılcakmı, ortalamaya etkisi olmayacak dediğiniz şey bumu

   8. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    1.95 in üstüne eklenecek

 2. melek diyor ki:

  merhaba ben ıkı dersten muaf oldum, öncelikle sorularım şunlar 1) mezun olurken muaf oldugum derslerden sıkıntı yasarmıyım? 2) su an stajdayım ve genel ortalamam 1.95 mezun olmam için 2 olması gerekıyor. stajın etkısı yuksek olurmu staj dedigim uzun dönem staj 8 kredilik. bide ingilizce dersi var 4 akts . rhat mezun olurmuyum acaba ? sıkıntı çıkarmı

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muaf olduğunuz dersler ORTALAMAYA girmez ama 240 AKTS içine eklenir. Bazı bölümlerde stajın Ortalamaya etkisi olmuyor ama sanırım sizde etkisi olur. AA alırsanız ortalamanız epey yükselir 8 AKTS ile.

   1. melek diyor ki:

    biraz yükselme oldu benim ortalamamda, 1.81 iken 1.95 oldu, daha düşmez dimi yani tekrar muaf olan derslerimi çıkarcaklar ? mezun olmam içi 1.95) 5 puana ihtiyacım var , muafıyetler çıkarılınca yani muafiyete girmeden önce 1.81 idi, 19 puanmı geekcek mezunıyet için

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Düşmez.

 3. emrah diyor ki:

  örneğin ben iki dersten muafiyetten geçtim ama biri 4 biride 6 kredi iki tane dersin yerine saydırabiliyor muyum seçmeli ders için soruyorum

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muafiyetten geçtiğiniz 10 AKTS sizin mezun olmanıza etki eder. Yani 230 + 10 AKTS olarak hesaplanır.
   Zorunlu ders ise seçmeli yerine saydıramazsınız.

   1. aslı diyor ki:

    ortalama yükselmıyor demişstiniz ama benım ortalamam muafiyetten 3 dersi verince 1.80 den 1.95 e çıktı, degişirmi ortalamam tekrar 1.80 e düşermi mezun olurken ? yoksa 1.95 mi kalır benı aydınlatırmısınız

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Bu değişkendir ama 0,15 puan yükselmiş olmasının başka sebebi var. Çünkü FF olan bir dersi Muaf olarak almış olmanız demek o dersi CC ile geçmiş olmnanız demek. O dersi daha önce hiç almadıysanız bu durumda ortalama yükselmesi de olmaz.

   3. melek diyor ki:

    hocam son bişey daha , 1) simdi beni m muafiyetten onceki ortalamam 1.81, 4 kredi ingilizce dersim var ve 8 kredi stajım var, şimdi ben ingilizceden DD ile geçersem stajdanda AAile geçersem 1.81 üzerinemi eklenecek bunlar , yoksa muaf olduktan sonra ortalamam 1.95 oldu ve su an sistemde genel ortalamam 1.95 , hangisi üzeirne eklenecek ? cevap verirseniz ayrıntılı çok sevinirimmmm

   4. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    1.95 in üstüne eklenecek.

 4. Zafer diyor ki:

  yaz okulu geldiği için muafiyet sınavı kalktı mı şimdi ?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muafiyet Sınavı ile alakalı şuan net bir bilgi yok. Kalkma ihtimali var. Ama kalkmaya da bilir. 🙂

 5. seda diyor ki:

  Muafiyet sonuçlarını nereden öğreneceğiz okulun sitesinde sonuçların ilanı 18 eylül yazıyor. bugün ayın 22’si daha açıklanan birşey yok. yada bizmi nereden bakacağımızı bilmiyoruz

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   SABİS’e girin, KAZANIMLAR diye bir menü çıkacak. Orada yer alıyor

   1. seda diyor ki:

    orada da açıklanmamış gözüküyor.

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Bölüm Öğrenci İşleri ile görüşün.

 6. Gizem diyor ki:

  Açılacak dersler hala belli olmadı mı hiç bir yerde bulamıyorum??

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bölüm Sayfalarına bakın. İlan edilmeye başlanır.

 7. Öznur diyor ki:

  Sonuçlarda ALMASI GEREKMİYOR şeklinde yazan var mı? Dersi daha önce almıştım ve FF ile kaldım. Nasıl olur böyle bir şey.
  Okulun muafiyet sınavlarıyla ile ilgilenen kısım neresi orası da belli değil soramıyorum.

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muafiyet Sınavlarına DEKANLIKLAR bakıyor. Yani kendi bölümünz ile irtibata geçin.

 8. Gizem diyor ki:

  Muafiyet sınavlarının ilanını nereden öğrenebiliriz?

   1. Gizem diyor ki:

    Bu sayfada bulamadım sorumun cevabını. Dilekçemin kabul olup olmadığı ve sınav tarihim nerede açıklanacak diye soruyorum okula mı gitmem gerekiyo internette bulabilicek miyim?

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Bölüm Sayfanızda açıklanacak. Açılacak dersler, Sınav tarihleri vs.

   3. Öznur diyor ki:

    Önce sabis’e girişini yapıp bu linke tıklayıp http://kazanim.sakarya.edu.tr/OncekiOgrenmeTaninmasi/OgrenciTaninmasi/Index öğrenci numaranı noktalı şekilde yazıp öğrenebilirsin.

 9. Neslihan diyor ki:

  Merhaba, muafiyet sınavları başvurularının ilanını nerden bulabilirim bölüm sayfasında yazmıyor okula mı gitmem gerek

  1. Öznur diyor ki:

   Önce sabis’e girişini yapıp bu linke tıklayıp http://kazanim.sakarya.edu.tr/OncekiOgrenmeTaninmasi/OgrenciTaninmasi/Index öğrenci numaranı noktalı şekilde yazıp öğrenebilirsin.

 10. ahmet diyor ki:

  merhaba .saü de okuyorum.6.senemi okucam.özel ögrenci olarak kırıkkale üniveristesinde 1 yıl okuyacagım.harcımı hangi üniversiteye ödeyecegim?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Gidiş sebebiniz vs. önemli. Öğrenci işleri ile görüşün bu konuyu.

 11. Elif diyor ki:

  Eğitim Fakültesi muafiyet başvurularını bulamıyorum

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bölüm Sayfasına bakın, Bölüm sekreteri ile irtibata geçin. Online başvuru değildir. Dilekçe ile başvurmanız gerekebilir.

 12. Gizem diyor ki:

  Ekle-sil dediğiniz işlem nereden nasıl yapılıyor? Ben muafiyete gireceğim dersleri seçmeyip yerine üniversite seçmeli derslerden seçersem sınavda geçer not alamadığımda yine ekle-sil den yararlanabilecek miyim? Ders bırakma konusunda geçen sene sıkıntı yaşadım o yüzden güvenemiyorum bu dediğinize ekle-sil ile ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bölüm Sekreteriniz ile görüşün. Olmadı Sorumlu Hocanız ile görüşün.

 13. Gizem diyor ki:

  Ders seçimleri muafiyet sınavlarından önce yapılacak ben muafiyete girdiğim dersi seçersem kazandığımda o ders yerine başka bir dersi seçebilicek miyim?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Ekle – Sil için süre kalacak. O sebeple Yeni Ders ekleyebileceksiniz.

 14. Rojbin diyor ki:

  DZ olan ve GR olan derslerimiz için de bu sınava girebilirmiyiz

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bütün Notlar için girebilirsiniz.

 15. merve diyor ki:

  Türk Standardları Enstitüsü kurumundan almış olduğum eğitim ve katılım belgem var seçeceğim derslerle uyum sağlıyor. Saydırmak istediğimde 15 akts içinde mi olacak dilekçeye o dersi yazmam gerekir mi

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bölüm Sekreteri veya Dekanlık ile görüşün. Hr bölüm kendi kurallarını uyguluyor.

 16. bahar diyor ki:

  Merhaba, başvuruyu internetten, posta veya fax yoluyla yapabilecek miyiz? Başvuru tarih aralığında Sakarya’ya gelmem zor çünkü. Bu konuda nasıl bir yardım söz konusu öğrencilere?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bölüm Sekreterinizi arayın. Kabül ederlerse olabilir. Onun dışında mümkün değil.

 17. gamze diyor ki:

  Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına İlişkin Muafiyet Sınavında alıcagımız ff olan dersi aa getırme gıbı bı durum olabılırmı?yanı ortalama yukselme aynı sekıldemı olucak ?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Muafiyet sınavından AA alamazsınız. Alacağınız not MU’dur. MU notunun ortalamaya etkisi yoktur. Ancak siz daha önce dersi aldı ve FF ile kaldı iseniz o transkriten çıkacağı için onun getirdiği olumsuz not ortadan kalkacak ve ortalama çok az bir yükselme ile karşılacaktır.

1 9 10 11
BİR YORUM YAZ
tecavüz porno
sohbet hatlari
seks hikayeleri
escort mersin
www.esco33.info