27.03.2017 - Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı

"İzinsiz Gösteri" ile Etiketlenen Konular

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Öğ­ren­ci Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği’n­de önem­li de­ği­şik­lik­ler yap­tı. 27 yıl­lık Öğ­ren­ci Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği ilk...