26.07.2017 - Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı

"Okuldan Atılma" ile Etiketlenen Konular

Hükümet tarafından Meclise sunulan Yeni YÖK Yasası ile sistemde YÖK’e olağanüstü yetkiler sunuluyor ve Üniversiteler...
Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) Öğ­ren­ci Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği’n­de önem­li de­ği­şik­lik­ler yap­tı. 27 yıl­lık Öğ­ren­ci Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği ilk...