21.10.2016 - Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı

Katlamalı Harç Sistemi Bu Sene Başlıyor

YÖK tarafından 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında hayata geçirilen ancak Kazanılmış Haklar sebebiyle öğrencilerin yoğun tepkisi sonucu ertelenen Katlamalı Harç Sistemi 2014/2015 Eğitim ve Öğretim yılında hayata geçmiş durumda.

Bu sebeple de DÖNEM ARASINDA I. Öğretimler ve II. Öğretimlerden EK ÖDEME alınması söz konusu olacak.

Katlamalı Harç Sistemi Bu Sene Başlıyor

kampus_kariyer

YÖK tarafından 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında hayata geçirilen ancak Kazanılmış Haklar sebebiyle öğrencilerin yoğun tepkisi sonucu ertelenen Sistemi 2014/2015 Eğitim ve Öğretim yılında hayata geçmiş durumda.

Bu sebeple de DÖNEM ARASINDA I. Öğretimler ve II. Öğretimlerden EK ÖDEME alınması söz konusu olacak.

 

Sistem nasıl işleyecek, Kim ne kadar ödeme yapacak maddeler halinde yazmaya çalıştık.

Konu hakkında aklınıza takılanları YORUM kısmından sorabilirsiniz.

 

Katlamalı Harç Nedir?

4 Yıllık bölümlerde ilk 4 yıl içerisinde bir dersi 3. Veya daha fazla almanız durumunda veya MYO’larda 2. Seneden sonra Fakültelerde ise 4. Seneden sonra her alınan dersten alınacak EK DERS ÜCRETİNE Katlamalı Harç adını veriyoruz.

Örnek olarak 1. Sınıftaki bir dersten 2 sene kaldınız ve 3. Sınıfta bu dersi 3. Kez almak durumunda kaldınız. Bu durumda bu ders için Katlamalı Ek Harç Ödemesi yapmanız gerek. 3. Kezde geçemediniz ve 4. Sene tekrar aldınız. Bu sefer Katlama Katsayısı artarak Ek Ödeme alınacak.

Aynı sistemde 4. Senede okul bitmedi ve 5. Seneye 4 ders kaldı. Bu durumda da bu 4 ders için Katlama Sistemi devreye girecek ve ek ödeme alınacak.

Ödeme Oranları ve Katlamalı Sistem Nasıl Olacak?

Bu konuda RESMİ RAKAMLAR açıklanmadı. Ancak katsayının çok fazla can yakacağını belirtmemiz gerekiyor.

İlk tarih olarak 2012/2013 Eğitim ve Öğretim Yılı baz alınacaktır. Ondan önce hangi dersi kaç kez aldığınız önemli değildir.

Yayınlanan genelgede belirtilen oranlar şu şekilde

 

Normal Öğrenim Süresi İçinde

3. Kez Alınıyorsa  Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %50 fazlası,
4. Kez Alınıyorsa  Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %100 fazlası,
5. veya Daha Fazla Alınıyorsa  Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %300  fazlası,

 

Belirlenen Süre Sonrasında

1. Kez Alımda Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %100 fazlası,
2. Kez Alımda  Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %200 fazlası,
3. Kez Alımda  Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %300 fazlası,
4. Ve Daha Fazla Alımda Kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin %400 fazlası,

 Bir site tarafından hazırlanmış olan ÖRNEK Hesaplama Tablosunu İndirmek için TIKLAYINIZ… 

Tablo ÖRNEK olması açısından eklenmiştir. Kesin bir ÜCRET BİLGİSİ belirtme noktasında güvenilir değildir.

 

Bu Sene Kimler Ek Ödeme Yapacak?

Bu konuda Sakarya Üniversitesi tarafından bir EK ÖDEME LİSTESİ çıkarılacak ve DUYURUSU yapılacak.

 

Katlamalı Harç Sistemi Bu Sene Başlıyor

Katlamalı Harç Sistemi Bu Sene Başlıyor

YÖK Tarafından Yayınlanan Maddeler

MADDE 95- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 60- Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.”

 

Madde 46 – (Değişik: 13/2/2011-6111/172 md.)

 1. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz.
 2. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.
 3. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

ç. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.

 1. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki yüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üç yüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dört yüzü olarak hesaplanır.

–––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Cari Hizmet Maliyeti” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 172 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 5370-4

 1. 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır.
 2. Lisansüstü öğrenimin, 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretine (d) fıkrasındaki oranlar uygulanarak hesaplanır.
Katlamalı Harç 2014

Katlamalı Harç 2014

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 72 YORUM
 1. Semra diyor ki:

  Mrb ben uzaktan egitim ögrencisiyim birinci sınıftayım okul uzak oldugu için kaydımı yakınbi okula alacagım ama kaydımı almak için nezaman baş vurmalıyım

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Öğrenci İşleri ile görüşün. Size bilgi verirler.

 2. Semra diyor ki:

  Mrb benim ilksenem bu katlamalı harcı bilmiyorum bilgilendirin ,örnegin 2 ci sınıfa gectimmi alttan iki dersim kalırsa bu iki ders için nekadar harc ödüyoruz ve normal harc paramız nekadar

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Katlamalı Harç Kaldırıldı. Sorun yok

 3. Semra diyor ki:

  Mrb benim ilksenem bu katlamalı harcı bilmiyorum , ve şunu istiyorum 2 ikinci sınıfa gectigimde alttsn 2 ders kalırsa bu iki ders için nekadar para alınıyor bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Katlamalı Harç Kaldırıldı. Sorun yok

 4. Gökhan diyor ki:

  İ.ö öğrencisiyim yıl uzattım allttn ders yoksa yine 765 lra mi oderm donem bası? Ve alttan uç kredilik bi ders varken kaç lira oderm toplam?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Tek derste olsa 10 derste olsa mecburen normal ödemeyi yapmak durumundasınız.

 5. büşra diyor ki:

  benim bu sene 6.senem ve 1400 küsür para yatırdım banada ücret iadesi olucak mı

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Katlamalı Ödeme yaptı iseniz iade yapılır. Ama Normal Öğreni,m Ücreti ise ( Geçen dönemde aynı ödemeyi yaptı iseniz) onun iadesi yok.

 6. abetul diyor ki:

  Katlamalı harcın iadesiyle ilgili net bi bilgi varsa paylaşabilir misiniz. Herkes farklı birsey söylüyor. Nasıl geri alacağız paramizi.

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Şuan İADE DURUMU yok ortada. Bu sebeple net bir bilgi yok. Ancak ödeme için iki yoldan birisi kullanılacak.

   1) Garanti Bankası Kampüs Şubesinden gişe üzerinden iadeler yapılacak
   2) SABİS’de kayıtlı olan IBAN numarasına ödemeler yapılacak.

   Ancak hangi yolun izleneceği, Ödemelerin ne zaman yapılacağı henüz belli değil:

 7. Erdem diyor ki:

  Katlamalı harç iadesi için dilekçede belirteceğemiz iban numaramızı harcı yatırdığımız Garanti bankası ndan mı alacağız ?Öyle değilse hangi banka acaba?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   IBAN için illa Garanti olmasına gerek yok. Konuyla alakalı bilgilendirme zaten ödemelerden önce yapılacak. Direkt şubeden Kimlik ile ödeme de yapılma ihtimali var.

 8. Dilan diyor ki:

  Katlamalı harç iade dilekçesi için gerekli olan iban numaramızı nerden öğrenicem acaba?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Bankanızdan.

   1. Dilan diyor ki:

    Harcımızı yatırdığımız Garanti bankası mı? mevcut hesabınızın olduğu diyor çünkü.O kafamızı karıştırdı.Yani hangi banka olduğu farkediyor mu?

   2. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

    Hangi bankada hesabınız var o bankanın IBAN numarası. Bu arada siz dilekçeyi nerden buldunuz anlamadım. Katlamalı Harç için daha başvuru başlamadı diye biliyorum.

 9. Dilan diyor ki:

  Ödediğimiz ek ücret bize ne zaman geri ödenecek acaba,bilgilendirebilir misiniz?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Henüz net bir tarih yok. Bizlerde bilgi bekliyoruz. Bilgi alınca paylaşacağız.

 10. Ahmet ŞAFAK diyor ki:

  Meraba,
  Ben 2004 de universiteye girdim, 2008’de mezun olmam gerekirken 3 yil uzattim 2011’de mezun oldum. Ve bu 3 yil katlamali harc odedim. Bu odedigim ucreti geri alabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor? Tesekkurler..

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   Sizin ödediğiniz KATLAMALI HARÇ değildi. Sizin ödediğiniz geç mezun olmanızdan dolayı işlenen Cezai Bedeldi. O halen devam ediyor zaten

 11. zehra diyor ki:

  ben dgs ile geçiş yaptım. bu güne kadar dersim hiç kalmadı ama alamadığım daha doğrusu kredim yetmediginden ders alamadım ve okul uzamış gözüküyor. nasıl oluyo okulun uzaması benim yüzümden olmadı. benimde mi ödemem gerekiyor. dilekçe falan versem cözülür mü ?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   4. seneyi geçti iseniz ödemeniz gerekir. Dilekçe vermeniz bir anlam ifade etmeyecektir.

 12. Münir diyor ki:

  İyi günler kolay gelsin. YÖK Kanunu’nun 44/c maddesi lisans programları için azami 7 yıl ders alımından sonra katlamalı harç alınabileceği yazıyor. Ancak Sakarya İlahiyat İlitam bölümü için bizden daha bir dönem uzatmış olmama rağmen katlamalı harç aldı. 800 lira öğretim gideri üzerine 516 lira harç aldı. Bunun kanuni dayanağı var mıdır?

  1. Saü Kampüs İdari Amirliği diyor ki:

   YÖK geçtiğimiz hafta yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenleme ile AZAMİ SÜRE kaldırıldı NORMAL SÜRE olarak güncellendi. Yani 4 yıllık bölümlerde 5. yıla girenlerden Katlamalı Harç Alındı.

 13. adnan diyor ki:

  Ödemeler hangi bankaya yapılacak

 14. resul diyor ki:

  Turkiye devleti icin bu cok ayip bunu hic beklemezdik bu rusvete benziyor.BU kanun Turkiye devletine hic yakismadi.Resmen yabanci ogrencileri kullaniyorsunuz.Size karsi sevgimiz azaliyor.

BİR YORUM YAZ
tecavüz porno
sohbet hatlari
seks hikayeleri
escort mersin
www.esco33.info