Sakarya Üniversitesi Öğrencileri İlgilendiren Temel Mevzuat Bilgileri

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri İlgilendiren Temel Mevzuat Bilgileri

Sakarya Üniversitesi Derse Yazılma

 • Öğrenciler, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini Akademik Takvimde belirtilen günlerde elektronik ortamdan danışman onayı ile yaparlar. Yönetmelik Madde 9(1)
 • Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler ile eksik ders almış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yönetmelik Madde 9(2)
 • Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere yazılmak zorundadır Yönetmelik Madde 9(3)
 • Lisans öğrencileri, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzeri olmak şartı ile yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı; kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisi toplamının 1/3 fazlasını aşmamak kaydı ile, bir üst sınıftan derslere kayıt olabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır. Yönetmelik Madde 9(4)
 • Staj dersinin bulunduğu yarıyıla ilk defa kayıt yaptıran öğrenci; dönemdeki diğer dersler gibi bu derse de yazılmak zorundadır. Yazıldığı halde takip eden bir (1) yıl içinde stajını yapmayan/yapamayan öğrencinin Staj notu; staj defteri teslim edilip sınavı başarana kadar “Stajı Eksik (E)” olarak sisteme girilir. Uygulama Esasları Madde 26(1)
 • Bir döneme ait Staj dersine bir kez yazılan öğrencinin, bu derse tekrar yazılmasına gerek yoktur. Uygulama Esasları Madde 26(2)
 • İşletmelerde uygulamalı eğitim yürüten ön lisans programlarında, öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağlayamamış ön lisans öğrencileri şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemezler. Yönetmelik Madde 9(6)

Sakarya Üniversitesi Mazeretli Ders Kaydı

 • Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler; dönemin ilk haftasında ilgili bölüm/ program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme tarihinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini yaparlar. Derse yazılma işleminden öğrenci sorumludur. Yönetmelik Madde 9(7)

Sakarya Üniversitesi Zorunlu Dersten Çekilme

 • Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten, dönemin dördüncü haftası sonunda, akademik takvimde belirlenen tarihte danışmanının onayını alarak çekilebilir. Yönetmelik Madde 9(9)

Sakarya Üniversitesi Tek Ders Sınavı 

 • Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Yönetmelik Madde 22(1)
 • Öğrenci, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Yönetmelik Madde 22(4)

Sakarya Üniversitesi Mezuniyet

 • Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sözü edilen diploma verilir. Yönetmelik Madde 23(1)
 • Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir. Yönetmelik Madde 23(2)

 Sakarya Üniversitesi Kazanılan Hakların Saydırılması (Ders Saydırma-Muafiyet)

 • Yükseköğretim kurumundan en fazla 10 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için AKTS bazında muafiyet talebi yapılır. Ancak; öğrencinin SAÜ lisans diploması alabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programından en az 60 AKTS’lik, önlisans diploması alabilmesi için kayıtlı olduğu önlisans programından en az 30 AKTS’lik ders alması gerekmektedir. Uygulama Esasları Madde 19(1)
 • Muaf olunacak derse ait başarı notunun en az ortalama değerde (4 üzerinden en az 2(CC), 100 üzerinden en az 50) olması gerekir. Uygulama Esasları Madde 19(2)
 • SAÜ de daha önce başarılmış derslerin kredi transferi; 2. fıkradaki koşula uymak kaydıyla öğrencinin talebi üzerine notlu aktarılabilir. Uygulama Esasları Madde 19(3)
 • Muafiyet işlemi; öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu denkliği bulunan üniversite tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not durum belgesi baz alınarak yapılır. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz. Uygulama Esasları Madde 19(4)
 • Muafiyeti yapılacak dersin; zorunlu-seçmeli olmasına bakılmaksızın, eşit ve daha yüksek AKTS değerine veya eşit ya da fazla ders saatine sahip olması şartıyla öğrenim çıktılarının/ders içeriklerinin uyumu/yeterliliği incelenerek muafiyet işlemleri yapılır. Sakarya Üniversitesi’nde AKTS değeri olmadan alınmış ve başarılmış, sonrasında ders planından kaldırılmış derslerin AKTS değeri; ilgili derslerin kredilerinin 2.00 ile çarpımı ile bulunur. Uygulama Esasları Madde 19(5)
 • YÖK tarafından zorunlu olarak okutulan ve içerikleri değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Temel Teknoloji derslerinin muafiyet talebi için; öğrencinin içerik ibraz etmesine gerek yoktur. Uygulama Esasları Madde 19(6)

Sakarya Üniversitesi Farklı Bölümlerden Ders Alma

 • Farklı eğitim biriminden ders alınabilmesi için derslerin öğrenim çıktılarının eşdeğer, AKTS kredisinin aynı veya daha fazla olması gerekir. Uygulama Esasları Madde 23(1)
 • Ders alma başvurusu; kayıt yenileme haftasında yapılır. Uygulama Esasları Madde 23(2)
 • Öğrencinin; Uygulama Esaslarının 14., 15., 16 ve 17.maddelerinde belirtilen mazereti nedeniyle, Eğitim Haklarının Saklı Tutulmasını istemesi halinde bağlı bulunduğu eğitim birimine başvurması gerekmektedir. Mazeretin dönem içinde oluşması durumunda, öğrenci ilgili dönemde kayıt olduğu derslerden çekilmiş sayılır. Eğitim haklarının saklı tutulduğu dönem eğitim süresinden sayılmaz (13.12.2011 – 8639 Sayılı YÖK Yazısı uyarınca). Uygulama Esasları Madde 13(1)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

177 yorum

 1. Merhaba. Şuan Saü Eğitim Fakültesinde 3. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıf ilk dönemki tüm dersleri aldım. Okulu erken bitirmek istiyorum. İkinci dönemi de halledebilirsem sen sonunda diplomamı temin edebilir miyim? TEŞEKKURLER

  • Dersler bitince süreç tamamlanır. Diplomanızı hazırlar ve teslim ederler.

 2. Merhaba ben insaat muhendisligi bolumunu 1.sinif bittikten sonra biraktim o doneme kadar aldigim butun dersleri basariyla tamamladim sakarya universitesi çevre muhendisligini yerlesirsem ortak derslerimizi saydirabildigim takdirde 2.sıniftan baslama olasiligim var mi ?

  • Eğer öğrenci işleri tüm dersleri onaylarsa ikinci sınıftan başlarsınız. Önemli olan derslerin içeriklerinin SAÜ’deki derslerle eşleşmesi.

 3. merhaba ben bolu da 2 yıl işletme okudum,daha sonra saü’ye kayıt oldum,ders içeriklerimiz kredilerimiz falan aynı ama ectsler de 1 kredi fark kalıyor neye göre sayılacak derslerim.

   • Bölümden derslerin içerikleri ile alakalı imzalı evraklar istenecek sizden. Sonrasında işlemler yapılır.

  • Ders içeriklerine bakılacak ve ona göre işlem yapılacaktır.
   AKTS olarak farklar olursa SAÜ’deki AKTS değerleri geçerli sayılır genelde.

   • yani tüm dersleri tekrar alacağım,ama bu baya kötü olacak ve okulum uzayacak tüm dersler ve içerikleri aynı halbuki bu konu da bölüme dilekçe versem kabul edilir mi sizce

   • AKTS önemli değil Ders İçeriği uyuyorsa sorun olmaz cümlesinden tüm dersleri yeniden alacağınızı nasıl çıkardınız.
    Bölüm Sekreterliği kontrol eder, Muaf olacak dersleri belirler, Kalanları alırsınız. Önemli olan içeriklerin uygun olması.

   • 1.dönemden 4 ders saydırdığım halde geriye sadece saydıramadıklarımı alırım değil mi? yoksa sistem 30 krediye tamamlamak için üstten ders atarmı

   • Hangi sınıf göründüğünüze bağlı olarak değişir. Ortalamanız 3.00 üstünde ise üstten alabilirsiniz. Yoksa normal dönemden kalanları alırsınız.

   • Öğrenci İşleri Sayfasını takip edin. Net bir tarih bilgimiz yok

   • diğer okuldan kaydımı sildirip sakarya üniversitesine kaydımı yaptırmıştım ama 1.sınıfa başlamadan isteğe bağlı ingilizce hazırlık okumak istediğim için ders saydırma belgelerini 1.sınıfa başlarken vermem gerektiği söylendi. Bu eylülde 1.sınıfa başlayacağım bu vakit aralığında belgeleri versem olur mu ?

   • Konuyla alakalı Öğrenci İşleri ile görüşmeniz lazım. Sürece tam hakim değilim. Ancak normalde isteğe bağlı ingilizce için ilk kez yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri sürecinde bir duyuru yayınlanıyor. Sizin de o süreçte mi olaya dahil olacağınız konusunu sorgulamanız lazım. Yabancı Diller Öğrenci İşleri yardımcı olacaktır.

   • “Önceki Öğrenmelerin Tanınması” sınavları için başvuru 5/6/7 eylül deniyor akademik takvimde,ders saydırmak için belgeleri bu tarihler arasın da mı vereceğiz.

   • Özel İlgi seçeneğini seçerseniz sadece dilekçe yeterli. Diğer seçeneklerde gereken evrak ve dosyaları sunmanız lazım.
    Bu sunumlar sınav tarihlerinde sizlerden istenecektir. Yani 5 – 6 – 7 sinde hazırlamış olmanız işinize gelecektir.

 4. Merhaba.ben birinci dönem uzaktan eğitim dersim olan İngilizceden kaldım.seneye birinci dönem kendi zorunlu derslerin beraber bunu alabilcekmiyim.akts açılıyor mu ?ya da muafiyet sınavı var mı bu dersin?

 5. İş yeri uygulaması ve iş yeri eğitimi iki ayrı ders olarak gözüküyor bunlardan muaf olabilirmiyiz olabilmek için ne yapmamız gerekir veya bunu tek ders sınavlarında verebilirmiyiz

  • Bunlardan muaf olabilmek için bölümünüzle alakalı bir işyerinde resmi olarak daha önce çalışmış olma şartını yerine getirmeniz lazım.
   Konuyla alakalı bölüm sekreteri ile görüşün. Sizden istenecek belgeleri ve yeterlilikleri anlatacaktır.

  • Hayır. Her bölümün dönemsel olarak almakla yükümlü tuttuğu Seçmeli Ders Sayısı var. Onları tamamlamadıysanız sorun olur. Önce onlara bakıp Normal Seçmeli alabilirsiniz.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
Bilgilendirme
SAÜ 2017-2018 Akademik Takvim Sakarya Üniversitesi Yurt ve Apart Daire


bian ajans Öğrenciye Kiralık Daire  Üniversite Yurt Rehberi Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı