imgad (1)

Ada Karting
Forum Sayfası

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yeni Ders Geçme Sistemi ve AKTS Hesaplama

17 Mayıs 2012 Perşembe, 19:51
Dialogue ve Yabancı dil sınavı

Sakarya Üniversitesi yeni ders geçme, mezuniyet sistemi hakkında aklınıza takılan sorular ve cevapları ile AKTS Sistemi hakkında bilgileri bir araya getirdik.

 

1. “1.8 barajı” kaldırıldı mı?

Yönetmeliğimizin 9.maddesinin 5.fıkrası (MADDE 9(5) Lisans öğrencilerinin dördüncü yarıyılın sonunda, ilk dört yarıyılın tüm derslerine yazılmış ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 1.80 olması gerekir.) Senato kararı ile kaldırılmış ve 15.05.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2. Mezuniyet şartları nelerdir?

240 AKTS değerine sahip olan ve en az 2.00 ortalamayı (2012-13 Güz yarıyılı itibari ile AKTS’li ortalama geçerli olacaktır) tutturan 8 yarıyıllık öğretim planındaki dersleri başaran ya da başarmış sayılan öğrenci mezun sayılır. AKTS eksiği olan öğrenci seçmeli ders alarak şartı sağlayabilir.

 

3. Ders Planlarındaki değişik ne anlama geliyor?

8 yarıyıllık öğretim planındaki yarıyılların 5 ders ve 30 AKTS olması anlamın gelir. Bölüme özgü uygulamalar ve/veya staj çalışmaları ile Üniversite Ortak Dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri) ve Üniversite Ortak Seçmeli Dersi de 5 dersin dışında ancak 30 AKTS’nin içinde olacaktır.

 

4. Yeni Ders Planları ne zaman ilan edilecek?

Yaz okulu derse yazılma tarihinden önce üniversitenin web sayfasında ilan edilecektir. YAZ OKULU dersleri eski plandaki hali ile açılacaktır. Bu durumda öğrenciye düşen görev şudur: Mevcut ders planı ile 2012-13 Güz yarıyılı itibariyle uygulanacak Yeni Ders Planı karşılaştırmasını yaparak, derslerin birleştirilmesi, kaldırılması, ad veya AKTS değişikliği, alt ya da üst yarıyıla taşınması, zorunlu veya seçimlik değişikliği gibi durumları 5.sorunun yanıtında açıklanan hususlar ışığında öğrenim durumunu planlamaktır.

 5. Yeni Ders Planlarındaki ders sayısının azaltılması öğrenciyi nasıl etkileyecek?

Yeni ders planlarında karşılaşılacak durumlar aşağıda açıklanmış ve örneklenmiştir.

Ders birleştirilmesi öğrenciye;

(1)Birleştirilen derslerden;

a) AA-DD not aralığı ile YT, MU notlarına sahip öğrencinin, notları ve AKTS değerleri geçerlidir, karnesinde görülür.

MEVCUT DERS PLANI  YENİ DERS PLANI  ÖĞRENCİNİN KARNESİ
Ders adı  AKTS Notu Birleşmiş Ders Adı AKTS  Ders adı  AKTS Notu
 DERS A 5  DD  DERS AB 9  DERS A 5 DD
DERS B 7  CB DERS B 7 CB

 

b) Derslerden birini başaran, diğerinden FF, GR, DZ, YZ başarısız not alan ya da dersin birini hiç almayan öğrenci başarısız olduğu dersten ve birleştirilmiş yeni dersten sorumlu değildir (SD).

Örnek1:

MEVCUT DERS PLANI YENİ DERS PLANI  ÖĞRENCİNİN KARNESİ
Ders adı AKTS Notu Birleşmiş Ders Adı  AKTS  Ders adı AKTS Notu
DERS A 5  FF  DERS AB  9  DERS A  5 SD
DERS B 7  CB SD SD DERS B 7  CB

 

Öğrenci; sorumlu olmadığı dersin AKTS değerine sahip olmaz.

(2)Birleştirilen Üniversite ortak derslerinden (Türk Dili, AİİT., Yabancı Dil, TBTK) alınan en yüksek başarı notu, yeni ders ismi ve kredisi ile işlenir.

Örnek1:

MEVCUT DERS PLANI  YENİ DERS PLANI ÖĞRENCİNİN KARNESİ
Ders adı  AKTS  Notu Birleşmiş Ders Adı AKTS Ders adı AKTS Notu
TÜRK DİLİ 1 2 BB TÜRK DİLİ 4 TÜRK DİLİ 4 BB
TÜRK DİLİ 2  2  CC

 

Örnek2:

MEVCUT DERS PLANI  YENİ DERS PLANI ÖĞRENCİNİN KARNESİ
Ders adı  KTS  Notu Birleşmiş Ders Adı AKTS  Ders adı AKTS Notu
TÜRK DİLİ 1 2 FF TÜRK DİLİ 4 TÜRK DİLİ 4 CC
TÜRK DİLİ 2  2 CC

 

(3)Birleştirilen derslerin tümünden başarısız not alıp kalan ya da bu dersleri hiç almayan öğrenciler dersin birleşmiş halini alırlar.

(4)Birleşmeden önceki dersleri alıp başaran öğrenci, yeni plandaki dersi not yükseltmek amacıyla alabilir, ancak önceki başarı notları ile AKTS değerleri karnesinden silinir.

Ders kaldırılması öğrenciye;

 • Kaldırılan dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci o dersin AKTS değerine ve notuna sahiptir
 • Kaldırılan dersten başarısız olmuş ya da hiç almamış öğrenci sorumlu değildir. Aldığı FF ya da GR notu ve derse ait AKTS değeri not belgesinden silinir.
 • Ders kaldırıldığı için AKTS eksiği çıkan öğrenci seçmeli ders alarak bunu telafi eder.

şeklinde yansıyacaktır

Kaldırılan dersin yerine yeni ders konması öğrenciye;

 • Kaldırılan Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci yeni konan dersten sorumlu değildir(SD). Yükseltmek amacıyla yeni ders alınabilir.
 • Kaldırılan dersten başarısız olan veya hiç almayan öğrenci yeni dersten sorumludur.

şeklinde yansıyacaktır

Yeni ders konması durumunda;

 • Öğrenci bulunduğu yarıyıla konan yeni dersten sorumludur.

Dersin üst yarıyıla taşınması durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci üst yarıyıla taşınan dersten sorumlu değildir, ancak yükseltmeye almak istediğinde yeni yerinde alır.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci dersten sorumludur.
 • Dersten başarısız olan öğrencinin bulunduğu yarıyıldaki notu öğrencinin karnesinden kaldırılır.

şeklinde yansıyacaktır

Dersin alt yarıyıla taşınması durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci; notunu yükseltmek için almak istediğinde yeni yerinde alır.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci dersten sorumludur.
 • Alt yarıyıla taşınan ders için 2012-13 Öğretim yılında İntibak dersleri açılır. İntibak derslerinin AKTS değeri, öğrencinin alabileceği dönemlik 40 AKTS’nin dışında tutulur.

şeklinde yansıyacaktır

 

Örnek: 6.yarıyılda okutulan 5 AKTS değerine sahip A dersi, 4.yarıyıla taşınmış ise;

6.yarıyılı 2012-13 Öğretim Yılında okuyacak olan öğrenciyi “alttan ders alma” durumuna (alttan ders almak burs kesilmesi, %10 başarı dilimine girememe gibi negatif durum yaratır) düşürmemek için 6.yarıyılda İNTİBAK A dersi açılır ve 40 AKTS hakkının dışında tutulur.

Zorunlu Dersin Seçimlik olması durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci; seçimlik ders kapsamında aynı dersi alamaz ve sonraki dönemde seçimlik ders yerine saydıramaz. Notunu yükseltmek için seçimlik olmuş halini alamaz.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci dersten sorumlu değildir.

şeklinde yansıyacaktır

Seçimlik Dersin Zorunlu ders olması durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci; yeni dersten sorumlu tutulamaz.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci başka bir seçmeli ders almak zorundadır.

şeklinde yansıyacaktır

Dersin isminin ve AKTS değerinin değişmesi durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci; not yükseltmek istediğinde dersin yeni halini alır.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci yeni isim verilen veya AKTS değeri değişen yeni dersten sorumludur.

şeklinde yansıyacaktır

Dersin bölünmesi durumu öğrenciye;

 • Dersi başaran (AA-DD not aralığı ve YT, MU notları) öğrenci; dersin bölünmüş halinden sorumlu tutulamaz, not yükseltmek istediğinde bölünen derslerden birini alamaz.
 • Dersten başarısız olan ya da hiç almayan öğrenci dersin bölünmüş halinden sorumludur.

şeklinde yansıyacaktır

 

6. Bu tarihe kadar tamamladığım bölüme ait uygulama, staj ya da stajlar; yeni ders planında nasıl görülecek?

Staj veya bölüme özgü uygulama dersleri; dönemlik 30 AKTS içinde yer almaktadır.

Bu yüzden; stajını tamamlamış öğrenci; intibak işlemleri yapıldığında, yeni transkriptinde YT notu ve karşılığındaki AKTS değerine sahip olacaktır.

995 Yorum

 1. maliye

  27 Ocak 2015 at 06:41

  merhaba geçenlerde 2.öğretimden 1.öğretime geçişi sormuştum saü koşullarda bu yazıyı daha öncede okumuştum yine kafam karıştı yatay geçişlerde 2.öğretimin 1.öğretime geçme hakkı var mıdır saü yönetmeliğinde şöyle yazıyor açıklarsanız sevinirim…
  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler birinci öğretim ücreti öderler.(Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumlarından Devlet Yükseköğretim Kurumları birinci öğretime gelen öğrenciler birinci öğretim, ikinci öğretime gelenler ikinci öğretim ücreti öderler.)

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   27 Ocak 2015 at 15:18

   Yatay Geçiş Sİstemi ile mümkün olduğunu belirtiyor. Ama bunda da yine YATAY GEÇİŞ SIRALAMASINA göre işlem yapılacaktır.
   Bölüm Öğrenci İşleri ile bir görüşün. Not Orlalamanıza vs. bakarak net bir cevap verebilirler.

 2. Nazlı TÜRKCAN

  26 Ocak 2015 at 20:43

  ALTTAN ALINACAK DERSLER İÇİN KATKI PAYI ÖDENECEK SÖYLENTLERİ DOLAŞIYOR DOĞRU MU? BEN BU DÖNEM ALTTAN DERS ALIRSAM ÖDEYECEK MİYİM?

 3. sosyolog

  26 Ocak 2015 at 18:26

  merhaba benim ilk dönem ortalamam 1.83 3 tane şartlı dersim var sene sonu ortalamam 2 olursa mı bu şartlılardan geçmiş sayılayacağım ?

  • sosyolog

   26 Ocak 2015 at 18:33

   birde ikinci senemde ortalamamı düşürürsem yinede o dersler ilk senenin dersleri olduğu için o senenin ortalaması 2 olması gerekli dimi geçmem için

   • Saü Kampüs İdari Amirliği

    27 Ocak 2015 at 00:05

    4. sene sonuna kadar ŞARTLI DERS veya SINIFTA KALMA olayı yok. 4. sınıfta 2.00 Ortalamasını tutturamazsanız o zaman DD olan dersleri alırsınız.

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   27 Ocak 2015 at 00:05

   4. sene sonuna kadar ŞARTLI DERS olayı yok. 4. sınıfta 2.00 Ortalamasını tutturamazsanız o zaman DD olan dersleri alırsınız.

 4. alpaslan

  26 Ocak 2015 at 18:04

  merhaba benim 3 sorum var.1.sınıflar bahar döneminde ders seçimi yapacakmı?2. sorum ben İngilizce ortak dersinen muaftım yüzde 10a girmeme olumsuz etki eder mi son sorum ise türk dili edebiyatı dersinen nasıl muaf olabilirim?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   27 Ocak 2015 at 00:06

   1. Sınıflar Ders Seçmeyecek. Sistem onlara Otomatik atayacak.
   MU olan dersler %10 için olumsuzluk teşkil etmez.
   Daha önce başka Üniversitede aldı iseniz MU olabilirsiniz.

 5. hemşire

  25 Ocak 2015 at 20:09

  Yatay geçiş ile geçiş yaptım. Normal dönemlik almam gereen toplam 30 akts ders dışında alttan 2 kredilik bir ders daha almam gerekiyor bahar döneminde. Ders seçimini nasıl yapacağım ?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   25 Ocak 2015 at 22:29

   SABİS üzerinden seçimi yapacaksınız. Kayıt haftasında bilgilendirme yapılacak konu ile alakalı olarak.

 6. Nazlı TÜRKCAN

  25 Ocak 2015 at 12:58

  sakarya üniversitesi’n de araştırma görevlisi olmak için hangi şartları sağlamak gerekir?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   25 Ocak 2015 at 22:27

   MADDE 5 – (1) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans öğrenimini tamamlamış olanlar müracaat edebilirler. Alanlarındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar sınavda başarılı sayılırlar. Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
   Genel şartlar
   MADDE 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;
   a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
   b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,”
   (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
   (3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
   (4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

   Özel şartlar
   MADDE 7 (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
   (2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
   (3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.
   (4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
   a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl tecrübeli olmak,
   b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.
   (5) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
   a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,
   b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
   (6) Uzman ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
   a) En az lisans mezunu olmak,
   b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.
   (7) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
   a) En az lisans mezunu olmak,
   b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
   c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

 7. Nazlı TÜRKCAN

  24 Ocak 2015 at 21:50

  Ben uluslararası ilişkiler bölümü okumaktayım bir sakarya üniversitesi iibf öğrancisi olarak idari hakimlik sınavına girebiliyor muyuz? bilgi verebilir misiniz? çünkü yeterli hukuk dersi almamız gerektiği söyleniyor transkrpt çıktısı istiyor deniliyor doğru mu?*

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   25 Ocak 2015 at 02:00

   Bu biraz daha bölüme özel bir soru. Bu sebeple de benim hiç bilgim yok. Kusura bakmayın, bu noktada Hukuk Fakültesi bölümünden bir hocaya sormanız daha net olur.

 8. işletme

  24 Ocak 2015 at 06:20

  2.öğretimdeyken bir dönem %10 luk dilime girersem 1.öğretime geçebilir miyim?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   24 Ocak 2015 at 21:43

   Hayır. 1. Öğretime geçmek için ÖSS sınavına yeniden girip 1. Öğretimi kazanmanız lazım.
   %10’luk dilime irince bir sonraki dönem İndirimli Harç ödersiniz.

 9. işletme

  24 Ocak 2015 at 06:20

  geçen sene 2.dönem ortalamam 1.83’tü ve bir dersten dd bir dersten de dc aldım şuan genel ortalamamı 2.00 üstüne çıkardım önümüzdeki 2.dönem bu dd ve dc olan 2 dersi almam zorunlu mu

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   24 Ocak 2015 at 21:43

   Hayır. Almanıza gerek yok.

 10. işletme

  24 Ocak 2015 at 06:18

  derslerin yerleri yine değişmiş bu değişimin belli bir sebebi var mı böyle kalabilir mi yine değişir mi? ilk dönem aldığım bir ders ikinci döneme taşınmış bu dersi başarılı geçtim tekrardan görmeme gerek var mı eğer görmezsem 24 akts oluyor 30 akts altı olduğu için bir sorun olur mu ilk dönem 40 akts olmuştu intibaklarla

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   24 Ocak 2015 at 21:44

   Alıp geçtiğiniz bir dersi yeniden almanıza gerek yok. İsterseniz 20 AKTS alın, kimse size neden az aldınız demez.

 11. kevser

  23 Ocak 2015 at 17:07

  ikinci dönem 44 akts’lik ders almam gerekiyor bunun için dilekçe mi vermem gerekiyor ?
  bilgilendirirseniz sevinirim ..

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   23 Ocak 2015 at 20:08

   44 AKTS’lik dersi 30 AKTS + 2 Ders şeklinde alabiliyorsanız SABİS üzerinden alabilirsiniz. Onun dışında ancak Mezun Durumda iseniz 44 AKTS için Dilekçe verebilirsiniz. Ama onay verilir mi Dekanlık kararına bağlı.

 12. İsmail

  22 Ocak 2015 at 22:14

  Merhabalar şuanda toplam akts kredim 239 ve tek dersım kaldı bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir bir dönem dahamı uzar okulum ?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   22 Ocak 2015 at 23:20

   Soruyu soruyorsunuz ama sanki ben sizin transkripti görüyormuşum gibi soruyorsunuz.
   O dersi daha önce aldıysanız Tek Ders Sınavına giriniz. Zorunlu Dersler ve Bölüm Seçmelileri tamsa 230 AKTS ve üstünde mezun olabilirsiniz.

   • İsmail

    23 Ocak 2015 at 07:41

    Size basit bir soru sordum cevabını veriyosunuz niye uzatıyosunuz

   • Saü Kampüs İdari Amirliği

    23 Ocak 2015 at 11:19

    Cevabını vermek için tam bilgilere sahip olmak lazım. Farazi olarak cevap vermek durumunda kalıyoruz. Sonra da Siz Böyle Demiştiniz, Ama Aslında Böyle İmiş gibi geri dönüşler alıyoruz.

 13. Ahmet

  22 Ocak 2015 at 01:02

  Merhaba, 3.sınifim şuan alttan dersim yok ama ortalamam 2.00 altında nasıl mezun olurum ?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   22 Ocak 2015 at 01:27

   4. sınıfa kadar 2.00 Ortalamayı tutturmanız gerek. Yoksa önce DD olanlardan başlayıp dersleri yükseltmeye almanız gerekir. 2.00 olana kadar

 14. gokhan

  20 Ocak 2015 at 21:56

  gecen sene bı ders gectım 6 akts ıdı bu sene aynı ders 7 akts olmus ama benım transkrıpte 6 akts gozukuyo onceden alıp gectıgım ıcın.sımdı nasıl olacak bu ıs bılgınız varmı

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   20 Ocak 2015 at 23:02

   Hangi sene aldı ve geçti iseniz o senenin AKTS Değeri işlenir.
   Geçen sene alıp geçtiğinizde 20 AKTS ise bu sene 5 bile olsa sizde 20 , bu sene alanda 5 görünür. Sizinki de 7 olsun istiyorsanız bu sene yeniden almanız lazım

 15. nazlı

  20 Ocak 2015 at 12:41

  dersimi DD ile gectım ve ortalamam 2nin ustunde. koşullu gecme var mı yoksa direk dersi vermiş oluyormuyum

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   20 Ocak 2015 at 14:21

   Geçmiş sayılırsınız. Sıkıntı yok.

 16. işletme

  20 Ocak 2015 at 01:46

  işletme bölümü 1.öğretimde %10 luk dilimi nereden görebiliriz geçen seneyi de bulamadım bu sene ne zaman belli olacak ve de bir belge alınabiliyor mu %10 luk dilim veya 3.00 ortalama üstü olunca

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   20 Ocak 2015 at 02:30

   1. Öğretim için %10 olayı yok ki. %10 olayı 2. öğretimler daha az harç ödesin diye var. Harç ödemeyen 1. öğretim neden %10 olayına girsin ki?
   Ortalamanız iyi olursa Onur Belgesi alırsınız. Ama onun için 3.5 Ortalamayı görmeniz lazım.

 17. maliye

  20 Ocak 2015 at 01:45

  merhabalar ben maliye 1.sınıf ikinci öğretim öğrencisiyim bu sene ygsye gireceğim ve ygsden maliye 1.öğretimi kazanırsam bu sene gördüğüm dersleri saydırıp 2.sınıf 1.öğretimden devam edebilir miyim? bir sorum daha var ilk dönem sonunda bazı derslerim alttan kaldı 2.dönem 2.3 üstü bir ortalama yaparak 1.öğretime geçiş hakkım var mıdır?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   20 Ocak 2015 at 02:31

   Sakarya Üni. kazanırsanız evet. Aldığınız derslerden MUAF olup direkt 2. sınıfın derslerinden başlayabilirsiniz. Ortalama yaparak 1. Öğretime geçme gibi bir durum yok. Ancak %10 luk dilime girme olayı var. Ancak sizin alttan dersiniz kaldığı için %10 luk dilimden de yararlanamazsınız.

 18. alierhancelik

  19 Ocak 2015 at 10:33

  Tek ders sınavı için verilecek dilekçelerin son tarihi nedir ?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   19 Ocak 2015 at 13:59

   Bölüm Sekreteriniz ile görüşün. Dekanlıkların bilgisinde.

 19. melek

  19 Ocak 2015 at 05:05

  merhaba aklima takilan bir soru icin size danisma geregi duydum ben 4. sinif ogrencisiyim ve bu donemden 1 dersim kaldi bu durumda ben 23 Ocak gunu olacak olan tek ders sinavina mi girecegim yoksa yaz doneminde uygulanan tek ders sinavina mi girecegim ?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   19 Ocak 2015 at 14:01

   Dersi aldığınızı var sayıyorum ve kaldığınızı düşünüyorum. Başka bir dersiniz yoksa bu dönem ki Tek Ders Sınavına başvur yapabilirsiniz.

   • melek

    19 Ocak 2015 at 19:05

    evet aldigim bir dersti fakat basarili olamadim. Peki cuma gunku tek ders sinavina girmeyip diger donem sonundaki tek ders sinavina kalmis oldugum bu 1. donem dersimden girebilir miyim ?

   • Saü Kampüs İdari Amirliği

    19 Ocak 2015 at 19:28

    Girebilirsiniz. Tek ders için hangi dönemden olduğunun önemi yok. Sadece daha önce alınmış olma şartı var.

 20. aybuke

  17 Ocak 2015 at 16:00

  ayrıca dönemlik ödediğimiz harçtan kaldığımız dersler için ayrı bi ücret ödüyor muyuz?

  • Saü Kampüs İdari Amirliği

   17 Ocak 2015 at 21:27

   3. kez aldığınız dersler için ek ödeme yapılır. İlk 2 için Ücret yok

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

sanalbasin.com üyesidir