SAÜ’lü Öğrencilerin Bitmek Bilmeyen Ulaşım Sorunu

SAÜ’lü Öğrencilerin Bitmek Bilmeyen Ulaşım Sorunu

II. Meşrutiyet ile başlayan bayanların kursu ile ilgili
meydana çıkan düşüncelerin bir yansıması olarak 1914 seneyin Eylül ayı içinde
istanbul’da inas Darülfünûnu ismini taşıyan okul açıldı. Bu okul ile kızlara
ilk kez yükseköğrenim görme hakkı tanındı. Bu müessesenin ilk talebelerini
istanbul Darülmuallimatı ve Kız idadîsi mezunlarıyla giriş sınavını galip gelen
tüm bayanlar oluşturmaktaydı. ilk mezunlarını 1917’de verici okul 1920’de
Darülfünun’a bağlandı. Üç senelik bir öğretim müddeti meydana gelen kurum
Matematik, Edebiyat ve Elbette bilimler şubelerinden oluşuyordu. Okulun amacı,
kız öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmekti. bayan escort ankara Kurulduğu sırada
Darülmuallimat-ı Âliyeye bağlıydı. ilk mezunları 18 birey idi. Bunların 7’si
Edebiyat, 3’ü Riyaziyat, 8’i Tabiiyat Şûbelerini bitirmişlerdi. Mezuniyet
derecelerine göre 6 bayan istanbul inas Sultanîleri öğretmenliklerine,
diğerleri de taşra Darülmuallimatları Müdürlükleri ve öğretmenliklerine
atanmışlardı. Escort kadınını ilim ve fen kapsamında Escort erkeği ile benzer
düzeye getirmeyi planlayan inas Darülfünunu’nda kız öğrenciler, adam
öğrencilerden ayrı ders görüyordu. Sabahleyin erkekler, öğleden ardından ise
kızlara ders veriliyordu. Fakat daha sonraki senelerde Darülfununun Edebiyat
Fakültesindeki evrensel derslere kız talebelerin adam öğrencilerle aynı ritimde
devam etmesi (Tunaya,bir959,50) nedeni ile okul kapatıldı (kız adam sınıfları
birleştirilir) ve böylelikle kız ile adam talebelerin anlaşılmaz öğretimi
meydana çıktı. 1914 senesinde Escort kızlarının harika sanatlar kapsamında
yaratıcılıklarına imkân sağlamak ve kız okullarına fotoğraf öğretmeni yetiştirmek
amacıyla istanbul’da inas Sanayi-i Nefise Mektebi açıldı. Bu teşebbüs de
kızların kursu amacıyla atılan mühim adımlardan biridir. Harika sanatlar, ilim
ve fen alanında Escort kadınını erkekle benzer düzeye ulaştırmak amacıyla
girişilen bu çabalar dışarısında Avrupa’ya ilk kız bayan escort ankara öğrenci
de meşrutiyet döneminde sevk edildi ( Açıkgöz,bir99bir,59). 1917 senesinde
kızların tıp, dişçilik, eczacılık öğrenimi almalarına müsaade verildi. Osmanlı
toplumunu, bilhassa de Osmanlı kadınını inceleyen bir takım çalışmalarda
düşülen ana yanılgılardan birisi bayanların iş yaşamında Tanzimat Fermanı’na
civarı etkin olarak yer almadığı düşüncesidir. Bu düşünceyi taşıyanlara göre
kadın, iş yaşamında etkin olarak yer almayarak ekonomiye rastgele bir katma
ölçüt üretmemiş; yalnızca evin erkeğinin üstünde öyle ki bir yük olarak
yaşamıştır. Bu hata düşüncenin oluşmasında farklı sebepler gösterişli olmuştur.
Bu nedenlerden birincisi Osmanlı toplumunda iş yaşamında yer almanın bilhassa
hükümet apartmanlarında çalışmak mananında olarak algılanmasıdır
(Çakır,bir996,26bir). bayan escort Osmanlı Devleti kurulduğu günden bu yana bir
tarım toplumudur. Ekonomiye taraf verici, ekonomiyi şekillendiren basit,
ekonominin lokomotifi tarımdır. Bu lokomotifin zor yükü Osmanlı toplumunun
temelini teşkil eden Osmanlı serisinin üzerindedir. Ailenin tüm fertleri
imalatın tüm evrelerinde etkin olarak bulunur. Kadın da erkeğin yakınında tüm
zaman tarlada çalışır. Fakat bayanın görevi bununla bitmez. Bununla Birlikte ev
işlerini inşa etmek ve çocukların eğitimiyle ilgilenmek de Osmanlı kadınının
ana yükümlülükleri içerisindedir. Şayet bu açıdan bakılırsa Osmanlı kadınının
devletin kurulduğu andan bu yana iş yaşamında aktif olarak bulunduğu yadsınamaz
bir gerçektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
Bilgilendirme
SAÜ 2017-2018 Akademik Takvim Sakarya Üniversitesi Yurt ve Apart Daire


bian ajans Öğrenciye Kiralık Daire  Üniversite Yurt Rehberi Sakarya Üniversitesi Öğrenci Portalı