Rektörlüğün 4. Adayı Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK Oldu

Rektörlüğün 4. Adayı Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK Oldu

Oldukça sessiz bir şekilde, derinden devam eden Rektörlük Yarışında 4. Aday olarak Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK adaylığını açıkladı.

Halihazırda göreve devam eden Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Prof. Dr. Muharrem TOSUN ve Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK’dan sonra Rektörlüğe Adaylığını Açıklayan 4. İsim olan Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK kısa sürede rektörlük için gerekli olan çoğunluk oylarını elde edebilmek adına çalışmalara başlamış durumda.

 

Rektör Adayı Prof. Dr. Ayhan Bölük’ün Basın Açıklaması şöyle;

“Niyetimiz; Sakarya’ya ve ülkemize hizmet ederek farklılık ve bir güzellik oluşturabilmek. Yolumuz; gönüllerde birlik, amacımız; hoş bir seda bırakmak. Bunun, somut kılınmasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.

Rektörlük, üniversitenin kurumsal ve yapısal gelişimini üst düzeylere çıkaracak, kuruma güvenin ve adaletin egemen kılındığı evrensel bir yönetim anlayışını oluşturacak nitelikte olmalıdır.

Üniversitenin kurumsal kimliği ile girişilen olumlu işler, verilen sözler desteklenecektir. Gelişmeye açık alanlarımızı hep birlikte belirleyecek ve çözüm yollarını bulacağız.

Kurumsallık, kurum kültürü, bilimsel özgürlük, bilimsel ortam, özlük haklarının sağlanması ve korunması için gerekli vasat sağlanacaktır. Kıdem, liyakat, hak edişlerde akademik gelenek, hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacaktır.

Her öğretim elemanın üniversitemize yapacağı katkı kutsal bir değer gibi algılanacaktır. Doğru olan, güzel olan, etik olan, olumlu olanın yanında olmak ve desteklemek öncelikli ilkelerimizden olacaktır.  Kurumu yoran, çevresini geren ve engelleyici davranışlara müsaade edilmeyecektir. Kişinin bireyselliğine, özeline, mahremiyetine, kim olduğuna değil, işine layık ve görevine bağlılığı esas olacaktır.

Üniversitelerin temel görevlerinden eğitim – öğretim, araştırma – geliştirme ve toplumsal katkı ile ilgili süreçler dinamik ve ilerleyici bir şekilde sürdürülecektir.  Üniversitenin ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma zeminlerinde aktif bir biçimde yer alması sağlanacaktır. Evrensel kabul ve takdir görmüş dünya üniversiteleri ile işbirliği içinde ve onlarla kıyaslanabilir kalitede bir öğretim, çalışma ve bilimsel üretim ortamı sağlanacaktır.

Üniversitenin varlık sebebi öğrencilerin eğitim, öğretim, sosyal yaşantısının sorumluluğunu sahiplenecek akademik ortam öncellikli hedefimizdir. Öğrencilerin toplumsal sorumluluk, sosyal sorunlar ile ilgili projelere katılımı üst düzeyde sağlanacaktır.

Rektörlüğün 4. Adayı Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK Oldu
Rektörlüğün 4. Adayı Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK Oldu

Temel Hedefler: 

*  Sakarya Üniversitesine projeler üretmek, kaynaklar bulmak ve nitelikli elemanlar kazandırmak.

*  Yetkili kılınanların adaletli, şeffaf ve hesap verebilen yönetim sürecini sürdürdüğü, kurulların gerçekten aktif çalıştığı bir ortam oluşturulacaktır. Tam yetkiyle görevlerini ifa ettikleri, bilimsel kriterlerin eksiksiz ve adaletle uygulandığı, kararların hızlı alınıp hızlı uygulandığı bir ekip anlayışının egemen olacağı yönetim tarzını hâkim kılmak.

*  Yönetsel yetkinin çalışanların özlük haklarını engellenmediği, bireysel başarının ödüllendirildiği, kurumsal başarının ön plana çıkarıldığı, uzmanlık niteliklerin esas alındığı bir kadro ve yönetim dağılımı politikasının etkin kılınmasını sağlamak.

* Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri, milli ve manevi değerlerimizin korunması ise olmazsa olmazlarımız arasında yer alacağı, Sakarya Üniversitesi’nde temel hedef ve anlayış olmalıdır.

 

Öncelikli projeler:

Türkiye’de “Birinci Sınıf Üniversite” kategorisinde yer alacak, saygın bir Sakarya Üniversitesi oluşturmak için temel hedef, strateji ve öncellikli projelerimiz;

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sakarya ve ülkemizin kalkınmasına yönelik endüstri,  sanayi, kurum ve birimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm yasal dinamiklerle, işbirliği içinde projeler üretilecektir. Girişimcilik ve yenilik üzerine çalışan danışma konseyleri ile ülke ve dünya ölçeğinde ileriye dönük hedefler belirlenecektir.

Tıp Fakültesi

Dünya sağlık sektöründe tanınan, üniversitemize yakışır,  bölgemizin sağlıkta çözüm ve çekim merkezi olması için gayret gösterilecektir.

Demokratik, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı

Tüm yönetim süreçlerimizde demokratik, şeffaf, katılımcı, sorulmadan yaptığının hesabını veren yönetim anlayışı etkin ve hakim kılınacaktır. Projelerimizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine katkılar sağlayacak, donanımlı ve inisiyatif kullanmakta başarılı bir etkin yönetim işleyişi gerçekleştirilecektir. İdari görevlendirmelerde geniş tabanlı liyakati, uzmanlığı, adaleti esas alan yönetim hakim kılınacaktır.

Stratejik plan çalışmaları

Ortak akılla, daha gerçekçi ve uygulanabilir stratejik plan süreçleriyle her bir uygulama ve öneri kalemi titizlikle takip edilerek, geleneksel akademik birimler üzerine, araştırma kalitesini ve çeşitliliğini geliştirici yeni enstitüler kurulacaktır. İsmen ve şeklen kurulu araştırma merkezleri değil, yaşadığımız çağın ve geleceğin sorunlarına odaklanan çözüm üreten araştırma merkezleri kurularak işlevsel kılınacaktır.

Yükseköğrenim dünyasında, köklü akademik disiplinlere sahip araştırmacıları barındıran üniversitelerin bilimsel çıktı analizlerinin içerisinde yer almak temel hedeflerimizdendir

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreçleri etkin olarak yapılandırılacaktır.

Kurumsal İletişim

Halkla İlişkiler, Hizmet ve Destek Birimleri, Dilek, Öneri ve Tavsiyeleri Değerlendirme,  Mobbing Önleme, Etik ve Denetim Birimleri, çözüm odaklı bir yapılandırmayla etkin kılınacaktır. Yerel, Ulusal, Medya kuruluşlarıyla açıklık, dürüstlük esaslı enformasyon politikası izlenecektir.

Akademik Personel Politikası

Akademik personelimizin yurt içi ve yurt dışı eğitim, araştırma ve geliştirme projeleri öncelikli yatırım alanları olarak desteklenecektir. Tüm personelimize sosyal, bilimsel ve mesleki kariyer gelişimini sağlayacak her türlü imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Atama ve yükseltmeler üniversitenin hedefleri, bilimsel gereklere, profesyonellik ve uzmanlık performanslarına göre gözden geçirilecek ve yeniden kalıcı standartlar üzerine temellendirilecektir.

Selam ve Saygılarımla”

 

Prof. Dr. AYHAN BÖLÜK Kimdir?                   

1955              Giresun’da doğdu. Evli, iki kız babası.

1981              Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu

1982              KTÜ Tıp Fakültesi  Nöroloji AD’ de Araştırma Görevlisi oldu.

1987              Nöroloji Uzmanlığını aldı.

1995              Bir yıl süre ile New York Üniversitesi’nde çalıştı.

1999              Nöroloji Anabilim Dalında Doçent unvanı aldı.

2003              Nöroloji Anabilim Dalında Profesör unvanı aldı.

2010              Halen Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar