mecidiyeköy escort - pornolar - seks hikayeleri - beylikdüzü escort bayan

Sakarya Üniversitesi 2015 Muafiyet Sınavı Takvimi Belli Oldu

Sakarya Üniversitesi 2015 Muafiyet Sınavı Takvimi Belli Oldu

Sakarya Üniversitesi tarafından geçtiğimiz sene başlatılan 15 AKTS değerindeki Muafiyet Sınavı için Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihleri belirlendi.

Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri tarafından yapılan açıklama sayesinde bu sene yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyan Muafiyet Sınavları resmiyet kazanmış oldu.

Başvuru yapılan derslerin açılması, Muafiyet Sınavlarının işlemesi Dekanlıklar ve Bölüm Senatoları tarafından alınacak kararlara bağlıdır. Her bölümde Her Ders Açılmayabilir.

Diğer sorularınız için YORUM Kısmını kullanabilirsiniz.

 

2015 Yılı Muafiyet Sınav Takvimi

 

Başvuru Tarihleri 31 Ağustos  —  07 Eylül 2015
Başvuru Değerlendirmelerinin ve sınavların uygulanma şekillerinin ilanı 8 Eylül 2015  —  11 Eylül 2015
Sınavların uygulanması 15 Eylül 2015  —  17 Eylül 2015
Sonuçların ilanı 18 Eylül 2015

 

 

Sakarya Üniversitesi 2015 Muafiyet Sınavı Takvimi Belli Oldu
Sakarya Üniversitesi 2015 Muafiyet Sınavı Takvimi Belli Oldu

 

Size yeni sistemi Maddeler halinde anlatmaya çalışalım dilerseniz.

 1. Öğrencilerin öncelikle o ders ile alakalı olarak yeterli bilgi seviyesinde olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Bunun için ise 3 başlık açılmış.
  1. Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,
  2. İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,
  3. Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması
  4. Öğrenci sertifikalandırılamamış veya belgelendirilememiş, kendi özel gayreti ile edindiği kazanımlar için, öğretim yılı başlamadan önce açılacak muafiyet sınavlarına başvurabilir.
  5. Senato uygun görmesi halinde 15 AKTS sınırının dışında kalmak üzere Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı vb dersler için topluca ilave yeterlilik sınavları açabilir.
  6. Sistem ESKİ ya da YENİ tüm öğrencilere açıktır. Sakarya Üniversitesini Yeni Kazanan Öğrenciler de sistemden faydalanabilirler.
  7. Muafiyet Sınavları YILDA 1 KEZ yapılır ve bu sınav Sakarya Üniversitesi tarafından Akademik Takvimde yer alacak şekilde planlanır.
  8. Sınavlar Öğretim Yılı Başlamadan önce gerçekleştirilir.
  9. Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre başka ölçme yöntemleri kullanılarak da yürütülebilir. Sınavın uygulanma şeklinde ders koordinatörü karar verir.
 • Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bir öğrenci için başvuru süresi, kayıt olduğu akademik yılda Güz Yarıyılında kesin kayıt gününü̈ takip eden 5 iş günü̈ olup, geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.
 • Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Müdürlüğe yapılır.
 • Yapılan başvurular sonucunda, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavı açılıp açılmayacağı ders koordinatörünün önerisi üzerine bölüm/enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Kurullar sizin belirlediğiniz alanlarda Sınav Yapmama Hakkına sahiptir.
 • Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.
 • Senelik olarak 15 AKTS’lik Muafiyet ve Sınav hakkı tanınır.
 • Yapılan Tanınma Sınavlarına itiraz süresi ilanın açıklanmasından itibaren 5 iş günüdür.

 

İş Yeri Deneyimlerinin Portfolyo Hazırlama ve Muafiyet Sınavları Suretiyle Tanınması

 1. Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar, belgelenmesi halinde tanınma başvuru için kullanılabilir.
 2. Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgele ile sunmalıdır.
 3. Başvuruyu müteakip öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir ve kendisine dört hafta süre tanınır. Süre, bölüm başkanlığının danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanını görevlendirmesi ile başlar. Portfolyo hazırlama esnasında öğrenci bir haftadan kısa aralıklarla olmamak üzere, danışmanına en az iki kez ara rapor sunar. Portfolyosunu teslim eden öğrenci ilgili birimin İntibak Komisyonu tarafından, tutanak altına alınan bir mülakat ile değerlendirilerek tanınma işlemi karara bağlanır. Lüzumu halinde komisyona ilave alan uzmanı davet edilebilir.
 4. Alınan hizmet içi eğitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik çalışmalar ile kazanılan yetkinliklerin her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.
 5. İşyeri Uygulaması / Staj gibi dersler için 15 AKTS olarak belirlenen kredi sınırına ilave olarak 15 AKTS’ye kadar ilave muafiyet kazanılabilir.
 6. Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden program alanında son iki yılda SCI – SCI Expanded – SSCI – AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarlı makalesi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 12 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 24 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir. Belirtilen krediler 15 AKTS kredi sınırının dışında tutulmuştur. Değerlendirme öğrencinin danışmanı tarafından yapılır. Danışmanın raporu esas alınarak ilgili kredi öğrenci transkriptine MU notu ile işlenir.

 

Akredite Olmuş-Tanınmış Sertifika Kuruluşlarından Alınmış Sertifikaların Tanınması

 1. Program kazanımları ile örtüşmek kaydı ile hangi sertifikalara ilişkin kazanımların değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.
 2. Bu madde ile tanınacak yabancı dil ve bilgisayar kullanım yeterlikleri 15 AKTS kredi sınırının dışındadır.
 3. a)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence, Basic Level) Sertifikasına sahip ön lisans öğrencileri;
 4. b)  Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence,
 5. c)  Advanced Level) Sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan uyumlu dersten muaf edilirler.
 6. Öğretim dili Türkçe olan programa kesin kaydını yaptıran öğrenci, ön lisans programı için asgari A2 ve lisans programı için asgari B1 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur.
 7. Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara kesin kaydını yaptıran öğrenci ise B2 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt surecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki yabancı dil hazırlık sınıfından muaf edilerek bilimsel programa başlatılır.
 8. A2, B1 ve B2 düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosu düzeyleri olup, bu düzeylere ilişkin hangi standart sınav belgeleri ve puanlarının geçerli olacağı konusunda ÖSYM’nin ilan ettiği “Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlikleri” tabloları kullanılır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

204 yorum

 1. Ben bu sene muafiyette herhangi bir üni ortak dersten geçtiğim taktirde vermem gereken bie dersim kalacak. Şuan 2 dersim olduğu için ağustosta tek ders sınavına giremiyorum. Muafiyetten sonra dilekçe ile vs. tek ders sınavına girebilir miyim aksi taktirde 1 ders için okulum uzayacak.

  • Üniversite açarsa Muafiyet sonrası tek ders girebilirsiniz.
   Dilerseniz 15 AKTS değerini doldurmadı iseniz 2 dersten Muafiyet Sınavına girebilirsiniz.

  • Dilekçe ile oluyor genelde ama bu 2017 yılı için henüz belli değil.

 2. Konuyla alakasız olacak biraz ama . Mezuniyet için gerekli olan 240 akts 2 ortalama veya 230akts + kaç bölüm seçmeli kuralı vardı hiçbiryerde bulamadım .

  • 240 AKTS alıp 2.00 ortalama yapmanız gerek mezun olmanız için.
   Bölüm Seçmeli Dersi değişkendir. 230 + Bölüm Seçmeli gibi bir şart yok

 3. Merhaba benim merak ettiğim ff olan bir dersimi alttan cc alsam muafiyetttekiyle farklı bir puanlı getiriyor ortalamaya

 4. Merhaba , acaba nasıl akıyt olunuyor muafiyet sınavlarına ve de okula gitmeden kayıt yaptırabiliyormuyuz ?

  • Geçen seneye kadar DİLEKÇE ile başvuru alındı. Bu sene Online veya Dİlekçe ile mi olacak belli değil.

 5. Üniversiteyi yeni kazandım; Teknoloji fakültesi öğrencileri için yapılacak hazırlık muafiyet sınavı için başvuru ve sınav tarihleri ne zaman acaba ? Birde geçme notu kaç üzerinden değerlendiriliyor ?

 6. Her sene eylülde mi yapılcak sınav ve ayrıca öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa mı muhafiyet sınavına girebiliyoruz? hersene başı 15 akts muafiyete girilebilirmi?

  • Okul hayatınız boyunca 15 AKTS alabiliyorsunuz toplamda.
   Bir değişiklik olmazsa genelde Eylül ayında olur sınavlar. Bu senenin Sınav Takvimi açıklanacak yakında.

   • peki dersi gecene kadar mı alabiliyoruz.Örneğin ben bu sene 2 tane 6 akts ders sınava giridm diyelim 1 tanesi kaldı diyelim onu seneye tekrar giremezmiyim muhafiyetine ?

   • Girebilirsiniz. Geçilen Ders AKTS Değeri 15 olana kadar girebilirsiniz. Aynı yada Farklı derslerden.

 7. Bu sene muafiyet sinavi olacak mi kesin
  Ve ff dersi aldigimizda ortalamaya ne kadar katkisi oluyor ?

  • Evet olacak. Akademik Takvimde yeri var.
   Çok büyük bir etkisi olmaz. 0,2 puan falan etkiliyor.

 8. Merhaba,cc olan bir dersimi ortalamayı düşürüyo diye muafiyete girip kaldırabilirmiyim.

  • Kaldırabilirsiniz ama CC olan bir dersi Muafiyete girince kaldırmanız size bir Ortalama Etkisi yaratmaz.
   FF – DD olan ders varsa onları alın. Onların azda olsa bir etkisi olur.

 9. Spor bilimleri son sınıf öğrencisiyim, uzmanlık dersinden muafiyete girilebilir mi ? ve bölüm girmek istedigim sınavı yapmama hakkına sahip sanırım bu neye göre karara bağlanıyor. 5 aktslik bir dersim var örneğin muafiyete girmek istiyorum bölümün bu sınavı yapmama ihtimali nedir ?

  • Sınavları yapıp yapmama yetki bölümde.
   İstediği dersi onaylar istediğiniz onaylamaz.
   Bölüm ile görüşmeniz lazım

 10. Alttan aldigim derslerimden dolayi kredi eksigim var yaz okulunda daha once hic alinmayan dersler alinarak bu eksik tamamlanabiliyor mu yoksa sadece kalinan dersler ve ustten alinan dersler icin mi yaz okuluna gidilebiliyor ?

  • 15 AKTS değerinde Muafiyet Sınavı hakkınız var. İstediğiniz sene alabilirsiniz.

  • 15 AKTS değerinde Muafiyet Sınavı hakkınız var. İstediğiniz sene alabilirsiniz.

1 3 4 5

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar