Sakarya Üniversitesi 2019 Yılı Derse Yazılma Duyurusu (Yeni Sistem)

Sakarya Üniversitesi 2019 Yılı Derse Yazılma Duyurusu (Yeni Sistem)

Sakarya Üniversitesi öğrencileri için 2019 / 2020 Eğitim ve Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Kayıt süreci başladı. İlk kayıtlar 16 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sistemde yapılan bazı değişiklikler ile artık ders seçiminde farklı bir süreç işliyor olacak. İlgili süreç Sakarya Üniversitesinde bu yıldan itibaren uygulanmaya başlandı.

Bu sistem ile derse yazılmalar 2 Faz halinde yapılacak. 1. Faz işlemleri sonrasında açılacak ve kapanacak dersler belirlenecek, kontenjanı dolan derslerdeki fazla öğrenciler sistem dışına itilecek.

Boşta kalan bu öğrenciler ise 2. Faz sürecinde eksik kalan dersler yerine yeni dersleri seçecekler ve kayıt sürecini tamamlamış olacaklar.

 

 • Faz Ders Kayıtları: 16 Eylül – 18 Eylül 2019
 • Faz Ders Kayıtları: 20 Eylül – 22 Eylül 2019

 

1. Sınıf Öğrencileri de Ders Seçecekler

Bu sene Sakarya Üniversitesini kazanarak gelen veya Hazırlık Sınıfı okuyan öğrencilerin sisteme 1. Faz Döneminde giriş yapmaları ve sistemdeki Tüm Dersleri seçmeleri gerekiyor.

Birinci Sınıf öğrencileri için 2. Faz süreci olmayacak. İlk sene sistemdeki tüm dersleri almak zorunlu olacağı için sistem sizi dışarı atmayacaktır.

 

Ders Seçiminde Yeni Modele Geçiliyor

Sakarya Üniversitesi yeni sistemle beraber Zorunlu Olan Dersler Dışında kalan tüm Bölüm Seçmeli ve Üniversite Seçmeli derslerde “Önce gelen yazılır modeli” ve “Başarı sıralamasına göre yazılma modeli” sistemine geçiş yapıyor.

Buna göre seçmeli derslerin kotaları sisteme girilecek ve öğrenciler kotaları dolana kadar derslere yazılabilecekler.

 

Sistemin Sildiği Derslerin Yerine Yenisi Seçilecek

Tüm öğrenciler sistemden yapacakları derse yazılmalarını 20-22 Eylül tarihleri arasında kontrol edecekler.

Kota fazlası tercih yaptıkları veya tercih ettikleri dersleri, az talep görmesinden ötürü açılmayacak olanların tercihleri boşa çıkacağından ötürü, bu derslerin yerine yenilerinin tercih edilmesi gerekecek.

 

Alttan Alınan Derslere Devam Şartı Kaldırıldı

Yeni sistem ile beraber öğrenciler geçtiğimiz yıl aldıkları ancak başarısız oldukları için kaldıkları derslere sistem Devam Zorunluluğu aramayacak. Bu sayede öğrenciler Alttan ve Normal Sınıflarından aldıkları derslerde çakışma olsa dahi alttan alınan derslere devam zorunlu olmadığı için iki dersi de seçebilecekler.

 

Mazeretli Ders Seçiminde Katı Kurallar Geldi

Yeni düzenleme ile mazeretli yazılma sürecinde bu sene asla taviz verilmeyecek ve süreç 23-27 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.

Öğrenci, mazeretini belirten belgesi ve dilekçesi ile birlikte Öğrenci İşleri Başkanlığı birim sorumlusuna gidecek, ön kayıt işlemini gerçekleştirecek. Bu sırada kotası dolmuş seçimli dersler için, farklı dersler değerlendirmeye alınacak.

Mazeretli yazılma işlemi tamamlandığında yazıcıdan alınan çıktı, öğrenci ve birim sorumlusu tarafından imzalanacak ve üretilen belge birimine/bölümüne ulaştırılmak üzere öğrenciye verilecek.

Öğrenciler, bu belgeyi 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar bölüm/birim sekreterine ulaştırmak zorunda olacaklar. Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan yazılmalar, bir sonraki hafta içinde sisteme işlenecek.

 

Pasif Öğrenci Statüsüne Düşmemeye Dikkat

Geçtiğimiz senelerde yaşanan bazı teknik ve öğrenci kaynaklı sorunlar sebebiyle öğrenciler PASİF Öğrenci Statüsüne düşebilmekte idiler.

Bu durumda özellikle KYK Başvuruları için ciddi sorunlar oluşturmakta ve öğrencilerin mağdur olmasına sebebiyet vermekte idi.

Bu nedenle öğrencilerin “pasif öğrenci” konumuna düşmemeleri için, süreci dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekiyor.

 

 

Sakarya Üniversitesi 2019 Güz Dönemi Derse Yazılma Süreçleri

Ara Sınıf ve Yeni Öğrenciler için süreç aynıdır.

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Önlisans ve Lisans öğrencileri için 16-17-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı ile yapılacaktır.

Açılmayan seçmeli ders yerine yeni derse yazılma ile ilave derse yazılma işlemleri tüm öğrenciler için 20-21-22 Eylül 2019 tarihlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Derse yazılma işlemlerinizi Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ki değişiklikleri göz önünde bulundurarak yapmanız gerekmektedir.

Üniversitemize yani kayıt yaptırıp derse yazılma yapmak isteyen öğrenciler de ara sınıflar gibi elektronik ortamda kayıt yapacaklardır.

 

 • Öğrenim Gideri yatırma işlemi (normal süresindeki birinci öğretim öğrencileri ödeme yapmaz)
 • İkinci Öğretim veya Uzaktan (karma) Öğretim öğrencileri ile normal program süresini geçen birinci öğretim öğrencileri derse yazılma işlemi yapabilmek için 11 Eylül 2019 tarihinden itibaren katkı payı/öğrenim gideri ödemesini yapmalıdır.
 • Eğitim birimlerine göre ödeme miktarlarını ilan sonundaki tablodan görebilirsiniz. Öğrenim Gideri Ödemeleri, İŞ BANKASI Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İş Bankası ATM’lerinden TC Kimlik Numaraları ile yapılabilecektir.
 • Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptıran öğrencilerimiz, İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanacaktır. (Bakanlar Kurulunun 07.07.2018 tarih, 30471 sayılı Resmi Gazete Madde 11/3)

 

Harç Ödemeleri Nasıl Yapılacak? 

2019 Yılı Harç Ücretleri

 

Adım Adım Derse Yazılma İşlemi

 • https://sabis.sakarya.edu.tr/tr/Login kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) menüsüne tıklayınız.
 • Sol menüden Derse Yazılmayı seçiniz.
 • Açılan ekranda görülen bulunduğunuz yarıyıl derslerinin tamamına tik koyarak kaydet butonuna basınız.
 • Kaydet butonuna bastıktan sonra seçilen dersler menüsünden seçtiğiniz dersleri kontrol ediniz.
 • Seçtiğiniz dersler görülmüyor ise işlemi tekrarlayınız.
 • Derse Yazılma Ekranına dönerek seçtiğiniz dersleri “Danışman Onayına Gönder” butonunu tıklayıp Danışmanınıza Onaya gönderiniz.

 

Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Derse Yazılma Süreci

16-17-18 Eylül 2019 Derse Yazılma

 • Öğrenciler, Zorunlu ve seçimlik derslerine belirtilen tarihlerde kayıt olacaktır.
 • Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine kayıtlar, ilan edilen KOTA’lar dahilinde yapılacaktır.
 • Öğrenciler, Bölüm Seçmeli ve Fakülte Seçmeli Derslerine KOTA belirlendi ise kota dahilinde yazılma yapacak ve ilk yazılan öğrenciden başlayarak kontenjan dolunca yazılma kabul edilmeyecektir.
 • Kotasız olarak kayıt olunan Bölüm Seçmeli ve Fakülte Seçmeli Derslerine daha sonra kota konulduğunda öğrenciler “Genel Not Ortalaması (GNO)”na göre sıralanacak ve kota dışında kalan öğrencilerin ilgili derse yazılması iptal olacaktır.
 • Ders seçme işlemi sonucunda; kaydet işlemi yapılarak danışman onayına sunulacaktır. Bu süre içerisinde değişiklik yapılamamaktadır.
 • Danışman; ders seçme işleminizde bir değişiklik gerektiğinde sizi OBİS üzerinden bilgilendirecektir. Danışmanın değişiklik önerisi yerine getirilerek tekrar ders seçimi yapılmalıdır. Danışmanın onaylamadığı yazılma gerçekleşmeyecektir.
 • Danışmanın ders seçme işleminizi onaylamasından sonra ders değişikliği yapılamayacaktır.
 • Öğrenciler bir dönemde en fazla 40 AKTS veya 30 AKTS ve 2 Ders alabilir.
 • Üstten ders alma kriterine sahip olanlar ve ÇAP ve Yandal öğrencileri en fazla 45 AKTS veya 30 AKTS ve 3 ders alabilir.
 • Üstten ders alma kriterine sahip olanlar bulundukları yarıyılın bir üst sınıfından da ders alabilir.
 • Üstten ders alma kriteri : 2.yarıyıl veya yıllık programda 1.yılın sonundan itibaren bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olmak ve GNO’su 3.00 ve üzeri olmasıdır.
 • Öğrenciler alt dönemlerde hiç almadığı ve DZ notlu derse/derslere öncelikli yazılmak zorundadır.
 • Önlisans ve lisans programlarında ilk defa alınan veya DZ notlu derslerde çakışma kontrolü yapılır. Diğer derslerde yapılmaz.
 • Devam şartı sağlanmış önceki dönem dersleri için çakışma kontrolü yapılmaz ve bu durumdaki öğrencilerden ilgili ders için devam şartı aranmaz.
 • Uzaktan eğitim lisans programındaki öğrencilerin ders seçiminde çakışma kontrolü yapılmaz ve devam şartı aranmaz.

19 Eylül 2019 Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı, Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı

20-21-22 Eylül 2019 Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma

(16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde derse yazılma yapan öğrenciler, sistemden seçtikleri dersi kontrol etmeleri gerekmektedir)

 • Kontenjan dışı kalıp seçmeli derse yazılamayan öğrenciler, kotaları dolmamış seçmeli derslerden dilediklerini seçebileceklerdir.
 • Bu aşamada seçmeli derslerde başarı sıralamasına bakılmaksızın, ilk yazılan öğrenciden başlayarak kontenjan dahilinde kaydını yapmış olacaktır.
 • Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası dolmamış seçmeli derslere kayıt olabileceklerdir.
 • Öğrencilerimiz, 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli hiçbir dersten bu aşamada ders değişikliği veya dersten çekilme yapamayacaktır.

23-27 Eylül 2019 Mazeretli Derse Yazılma

 • Mazeretli yazılma yapmak isteyen öğrenci mazeret dilekçesi ve ekinde mazeretini belirten belge ile ilgili öğrenci işleri birimine başvuru yapacak.
 • Mazeretli yazılmada grup değişikliği yapılamaz. (İkinci öğretimi olmayan eğitim birimleri hariç)
 • Mazeretli yazılmada öğretim türü değişikliği yapılabilir.
 • Mazeretli yazılmada grup seçimi yapılamaz.
 • Mazeretli yazılmada seçmeli dersten çıkılamaz.
 • Zorunlu ders değişikliği yapılamaz.
 • Kotası dolan seçmeli derse yazılma yapılamaz.

23-27 Eylül 2019 Farklı Bölüm/Programdan Ders Alma

 • Öğrenci çakışan ya da bölümünde açılmayan dersi FYK ile farklı programdan alabilir. Ancak her iki bölüm/program başkanlığının da onayı gerekmektedir. Farklı bölüm/programdan alınan dersler öğrencinin kendi planında olduğu şekliyle transkripte işlenir.
 • Farklı bölümden ders alma talepleri mazeretli yazılma haftasında yapılır.

3-4 Ekim 2019 Ekle-Sil İşlemleri

 • Öğrenci; akademik takvimde belirlenmiş olan ekle-sil tarihlerinde, danışmanının onayı ile ilgili yıl/yarıyılda seçmiş olduğu dersini/derslerini bırakabilir. Öğrenci, talep etmesi durumunda, sadece bıraktığı dersin/derslerin AKTS miktarınca seçeceği farklı derse/derslere derse yazılma kurallarına uygun olmak kaydıyla yazılma yapabilir. Ekle-sil işlemleri ilgili Eğitim Birimlerinde yapılacaktır.
 • Ekle-sil tarihlerinde grup değişikliği yapılamaz
 • Ekle-sil tarihlerinde öğretim türü değişikliği yapılamaz
 • Senato tarafından belirlenen ders açılma limitinin altına düşmesi halinde ilgili seçmeli dersten öğrenci silinemez.
 • Öğrenci ekle-sil işleminde grup seçimi yapamaz
 • Öğrenci alt yarıyıllarda ilk defa yazıldığı veya DZ notlu dersini silip, farklı ders ekleyemez.

23 Eylül 2019 GÜZ YARIYILI BAŞLANGICI

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar