Sakarya Üniversitesi Öğrencileri İlgilendiren Temel Mevzuat Bilgileri

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri İlgilendiren Temel Mevzuat Bilgileri

Sakarya Üniversitesi Derse Yazılma

 • Öğrenciler, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini Akademik Takvimde belirtilen günlerde elektronik ortamdan danışman onayı ile yaparlar. Yönetmelik Madde 9(1)
 • Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler ile eksik ders almış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yönetmelik Madde 9(2)
 • Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle bu derslere yazılmak zorundadır Yönetmelik Madde 9(3)
 • Lisans öğrencileri, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzeri olmak şartı ile yazılacağı derslerin AKTS kredisi toplamı; kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisi toplamının 1/3 fazlasını aşmamak kaydı ile, bir üst sınıftan derslere kayıt olabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır. Yönetmelik Madde 9(4)
 • Staj dersinin bulunduğu yarıyıla ilk defa kayıt yaptıran öğrenci; dönemdeki diğer dersler gibi bu derse de yazılmak zorundadır. Yazıldığı halde takip eden bir (1) yıl içinde stajını yapmayan/yapamayan öğrencinin Staj notu; staj defteri teslim edilip sınavı başarana kadar “Stajı Eksik (E)” olarak sisteme girilir. Uygulama Esasları Madde 26(1)
 • Bir döneme ait Staj dersine bir kez yazılan öğrencinin, bu derse tekrar yazılmasına gerek yoktur. Uygulama Esasları Madde 26(2)
 • İşletmelerde uygulamalı eğitim yürüten ön lisans programlarında, öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağlayamamış ön lisans öğrencileri şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemezler. Yönetmelik Madde 9(6)

Sakarya Üniversitesi Mazeretli Ders Kaydı

 • Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler; dönemin ilk haftasında ilgili bölüm/ program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme tarihinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini yaparlar. Derse yazılma işleminden öğrenci sorumludur. Yönetmelik Madde 9(7)

Sakarya Üniversitesi Zorunlu Dersten Çekilme

 • Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten, dönemin dördüncü haftası sonunda, akademik takvimde belirlenen tarihte danışmanının onayını alarak çekilebilir. Yönetmelik Madde 9(9)

Sakarya Üniversitesi Tek Ders Sınavı 

 • Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Yönetmelik Madde 22(1)
 • Öğrenci, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir. Yönetmelik Madde 22(4)

Sakarya Üniversitesi Mezuniyet

 • Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düzeyinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sözü edilen diploma verilir. Yönetmelik Madde 23(1)
 • Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir. Yönetmelik Madde 23(2)

 Sakarya Üniversitesi Kazanılan Hakların Saydırılması (Ders Saydırma-Muafiyet)

 • Yükseköğretim kurumundan en fazla 10 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için AKTS bazında muafiyet talebi yapılır. Ancak; öğrencinin SAÜ lisans diploması alabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programından en az 60 AKTS’lik, önlisans diploması alabilmesi için kayıtlı olduğu önlisans programından en az 30 AKTS’lik ders alması gerekmektedir. Uygulama Esasları Madde 19(1)
 • Muaf olunacak derse ait başarı notunun en az ortalama değerde (4 üzerinden en az 2(CC), 100 üzerinden en az 50) olması gerekir. Uygulama Esasları Madde 19(2)
 • SAÜ de daha önce başarılmış derslerin kredi transferi; 2. fıkradaki koşula uymak kaydıyla öğrencinin talebi üzerine notlu aktarılabilir. Uygulama Esasları Madde 19(3)
 • Muafiyet işlemi; öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu denkliği bulunan üniversite tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not durum belgesi baz alınarak yapılır. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz. Uygulama Esasları Madde 19(4)
 • Muafiyeti yapılacak dersin; zorunlu-seçmeli olmasına bakılmaksızın, eşit ve daha yüksek AKTS değerine veya eşit ya da fazla ders saatine sahip olması şartıyla öğrenim çıktılarının/ders içeriklerinin uyumu/yeterliliği incelenerek muafiyet işlemleri yapılır. Sakarya Üniversitesi’nde AKTS değeri olmadan alınmış ve başarılmış, sonrasında ders planından kaldırılmış derslerin AKTS değeri; ilgili derslerin kredilerinin 2.00 ile çarpımı ile bulunur. Uygulama Esasları Madde 19(5)
 • YÖK tarafından zorunlu olarak okutulan ve içerikleri değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Temel Teknoloji derslerinin muafiyet talebi için; öğrencinin içerik ibraz etmesine gerek yoktur. Uygulama Esasları Madde 19(6)

Sakarya Üniversitesi Farklı Bölümlerden Ders Alma

 • Farklı eğitim biriminden ders alınabilmesi için derslerin öğrenim çıktılarının eşdeğer, AKTS kredisinin aynı veya daha fazla olması gerekir. Uygulama Esasları Madde 23(1)
 • Ders alma başvurusu; kayıt yenileme haftasında yapılır. Uygulama Esasları Madde 23(2)
 • Öğrencinin; Uygulama Esaslarının 14., 15., 16 ve 17.maddelerinde belirtilen mazereti nedeniyle, Eğitim Haklarının Saklı Tutulmasını istemesi halinde bağlı bulunduğu eğitim birimine başvurması gerekmektedir. Mazeretin dönem içinde oluşması durumunda, öğrenci ilgili dönemde kayıt olduğu derslerden çekilmiş sayılır. Eğitim haklarının saklı tutulduğu dönem eğitim süresinden sayılmaz (13.12.2011 – 8639 Sayılı YÖK Yazısı uyarınca). Uygulama Esasları Madde 13(1)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

207 yorum

 1. Merhaba ben eğitim fakültesi son sınıf öğrencisiyim 3. Sınıfta aldığım üstten bölüm seçmeli dersi 4. Sınıfta yerine farklı bir bölüm seçmeli dersi gelirse yeni geleni almak zorunda mıyım yoksa 3. Sınıfta aldığım bölüm seçmeli dersi sayılıyor mu?

 2. Merhaba, ben eğitim fakültesi son sınıf öğrencisiyim 3. Sınıfta aldığım bölüm seçmeli dersi son sınıfta değişirse yeni seçmeli dersi almak zorunda mıyım yoksa 3. Sınıfta aldığım seçmeli ders o ders yerine sayılıyor mu?

 3. Merhabalar saü ye dgs ile geçiş yaptım ve 2.sınıftan başladım bu dönem seçtiğim bir seçmeliyle 1.sınıftan aldığım bir ders çakışıyor ancak sistem uyarı vermedi ve danışmanda otomatik onayladı. Bu durum bi sorun olur mu

  • İlgili seçmeli ders Online olabilir. Ondan kaynaklı sorun yaşanmamış olabilir. Sorun yaşanması konusunda dekanlık ile görüşebilirsiniz. Eğer ikisi de devam zorunlu bir ders ise o zaman birisine devamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlgili hocalar ile görüşüp o konuyu çözebilirsiniz.

   • Online değil sanırım hukukta okuduğum için yoklama genelde alınmıyor. Yani çakışması benim için sorun değil. Ama sonradan sıkıntı çıkar diye endişelendim çünkü lisans öğrencileri çakışan derse yazılamaz diyor.

   • Sistem izin verdi ise sorun olacağını sanmam. Ama yine de ders programı netleşince dekanlık ile bir görüşün.

1 3 4 5

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar