Sakarya Üniversitesi (Saü) 2011/2012 Öğretim Yılı Yaz Okulu Harç Ücretleri

Sakarya Üniversitesi (Saü) 2011/2012 Öğretim Yılı Yaz Okulu Harç Ücretleri

Sakarya Üniversitesi 2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Yaz Okulu Harç Ücretleri aşağıda verilen ve Sakarya Üniversitesi tarafından açıklanan listeye göre alınacaktır.

Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene yaz okuluna kayıt yaptıracak olan üniversite öğrencileri aşağıdaki harç ücretlerini ödeyeceklerdir…

Sakarya Üniversitesi 2012 Yaz Okulu Harç Ücretleri
Sakarya Üniversitesi 2012 Yaz Okulu Harç Ücretleri

 

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu

12 Haziran 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen Derse Yazılma İşlemlerinde %60 ağırlıklı olarak 1. Öğretim Öğrencilerinin kayıt olduğu tespit edildiğinden derslerin çoğunluğu 1. Öğretim kategorisinde açılacaktır.

Bu nedenle; ücret yatıracak olan öğrencilerimizin tamamı (ADA MYO ve İLİTAM Hariç) Yaz Okulu Ücret Tablosunda belirlenen 1. Öğretim ücretini ödeyerek derse yazılma işlemini yapacaktır. (Fazla ödenen ücretler için iade işlemi yapılacak olup, bu konu ile ilgili ilan yayınlanacaktır)

Ders ya da Derslerin bir kısmının 2. Öğretim kategorisinde açılması durumunda 2. Öğretimde kayıtlı öğrencilerden ilave ücret talep edilecektir.

Önemle Duyurulur.

 

Sakarya Üniversitesi 2012 Yılı Yaz Okulu Ücretleri

EĞİTİM BİRİMLERİ         1. Öğretim Öğrencileri         ll. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri,Yurtdışı veya Vakıf Üniversitelerinden Yatay Gelen Öğrenciler,Üniversite Dışından Gelerek Ders Alan ÖğrencilerAdapazarı MYO    
Saat Ücreti         Saat Ücreti
Mühendislik Fakültesi  26.18 52,36
Bilgisayar Bilişim Fakültesi  26,18 52,36
Teknoloji Fakültesi  26,18 52,36
iktisadi ve İdari Bilimler Fak 20.16 40,32
İşletme Fakültesi  20,16 40,32
Fen Edebiyat Fakültesi 18,48 36,96
Teknik Eğitim Fakültesi  18,48 36,96
Eğitim Fakültesi 18.48 36,96
İlahiyat Fakültesi  18,48 36,96
Güzel Sanatlar Fakültesi 20,16 40,32
Devlet Konservatuarı   40,18 80,36
Beden Eğitimi Ve Spor Yük. 13.02 26,04
Sağlık Yüksekokulu     13.02 26,04
Meslek Yüksekokulları (Adapazarı MYO Hariç) 14.56 29,12
 
Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Yeni
Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Yeni

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu ÜcretleriBilgi: YÖK Tarafından alınan karar neticesinde 1. Öğretimde ders alan 2. Öğretim Öğrencileri Yaz Okulu için 1. Öğretim Parası ödeyecekti.

Ancak Sakarya Üniversitesi tarafından alınan karar neticesinde 1. Öğretim ve 2. Öğretimlerin aşağıdaki şekilde ödeme yapmaları, açılacak derslere hangi Öğretimden fazla öğrenci kayıt olursa ders saatlerinin o öğretime göre düzenlenmesi ve eğer 1. öğretime denk gelirse alınan fazla ücretin iadesi kararlaştırılmıştır.

Bilginize.

Öğrenciler Yaz Okulu Ücretlerini,

 • Bulundukları Şehirdeki Garanti Bankası Şubelerine, TC Kimlik Numaralarını Söyleyerek,
 • Garanti İnternet Bankacılığını Kullanarak,
 • Garanti 24 ATM’lerden (Kartlı-Kartsız İşlem Yaparak) Üniversite Harç Ödemeleri Kısmından,
 •  Masrafını (2,50 TL) Ödemek Kaydı ile PTT Şubelerinden, 07.06.2012 -13.06.2012 Tarihleri Arasında Yatırabilirler.
 • Öğrenciler Yaz okulundan Alacakları Derslerin Kredilerini (saatlerini) OBİS’ten Öğrenebileceklerdir.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler YU Numaraları ile Ödeme Yapabileceklerdir.
 • Yurt Dışı Veya Vakıf Üniversitelerinden Yatay Geçişle Gelen Öğrenciler, Yaz Okulu Ücretini I. Öğretim Öğrencilerinin Ödediği Miktarın İki Katı Kadar Ödeyeceklerdir.
 • Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Gelerek Devlet Burslusu (MEB) veya Hükümet Burslusu Olarak
  Yükseköğrenim Gören Öğrenciler İle Şehit Veya Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler Yaz Okulu Ücreti Ödemezler.
 • Yabancı Dille Eğitim – Öğrenim Gören İşletme Bölümü Öğrencileri Yaz okulu Ücretini, I. Öğretim İçin Belirlenen Miktarın İki Katı Fazla Olarak Öderler. (Uluslararası Ortak Lisans Programı)
 • Öğrenciler Yaz okulundan Kaç Saat Ders Alacaklarını Hesaplayıp Bankaya Ödeyecekleri Toplam Miktarı Söylemeleri, Garanti İnternet Bankacılığı Veya Garanti 24 ATM’yi Kullananların Önceden Belirledikleri Miktarı Kendileri Girmeleri Gerekir.
 • Diğer Üniversitelerden Gelerek Yaz Okulundan Ders Almak İsteyen Öğrenciler Yaz Okulu Ücretini ll. Öğretim Miktarı Kadar Öderler.
 • Çift Anadal öğrencilerinden İkinci Anadala Kayıtlı Olanlar, ikinci Anadal için Alacakları Derslerin Bölüm Yaz okulu
  Ücretini Ödeyeceklerdir.
 • Yaz okulu Ücreti Ödemeleri öğrencilerin Kendilerine Ait Olan T.C. Kimlik Numaraları İle Bizzat Öğrenci Tarafından
  Yapılacaktır.
 • Yaz okulu Ücreti Ödeyen Öğrenciler, Ödeme Belgelerini (Banka Dekontu, İnternet çıktısı ATM fişi gibi) İstenildiğinde
  İbraz Etmelidir.
 • Açılmayan Dersler İçin Ödenmiş Olan Yaz Okulu Ücretinin İade Duyurusu Daha Sonra Eğitim Birimlerinde Yapılacaktır.
  OBİS Sisteminde KENDİLERİNE ait Banka Iban nosu olmayan Öğrencilerimizin, şimdiden Iban nolarını girmeleri İADELERİN zamanında yapılmasında yararlı olacaktır.

Saü Yaz Okulu Saatlik Ücret Tablosu

 

SAÜ 2012 Yaz Okulu Ödeme Tablosu
SAÜ 2012 Yaz Okulu Ödeme Tablosu

 

2011-2012 ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ESASLARI

1.      Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı Ön lisans ve Lisans programlarında en az 15 olmalıdır. Gerekli hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

2.      Yaz Okulunda öğrenciler en fazla 10 birim saat ders alabilirler. Öğrenci kayıtta yazılmadığı, yazılıp da açılmayan derslerin yerine açılması kesinleşen derslere yaz öğrenimi ücretini yatırmak kaydıyla internet üzerinden yazılabilir. Öğrencinin yazılmış olduğu ders açılmışsa o dersi bırakamaz

3.      Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yüzde ona giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

4.      Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyılı kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması BB=3.00 olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.

5.      Yaz Öğretiminde saatleri ve içerikleri aynı olan ortak dersler başka Bölüm ya da programdan alınabilir. Farklı Bölümden/Programdan alınacak birleştirilmiş derslerin listesi Dekanlık/Müdürlüklerce Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bildirilir.

5.      Yaz Öğretiminde saatleri ve içerikleri aynı olan ortak dersler başka Bölüm ya da programdan alınabilir. Farklı Bölümden/Programdan alınacak birleştirilmiş derslerin listesi Dekanlık/Müdürlüklerce Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bildirilir.

6.      Haftalık ders programında çakışan dersler yaz okulunda alınamaz. Çakıştığı halde derse yazılan öğrencinin o dersi iptal edilir ve yaz okulu ücreti iade edilmez. Yaz Öğretiminde alınan derslerin başarı notları yarı yıllarındaki ağırlıklı ortalamaya katılır.

7.      Üniversitemiz öğrencileri ilgili bölümün uygun görmesi durumunda, toplam birim saati aşmamak koşuluyla Üniversitemizde açılmayan dersleri diğer Üniversitelerin yaz öğretiminden alabilirler. Alınan başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

8.      Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek uygunluk yazısı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda EL Öğretim ücreti ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir. Alınan başarı notu gelen öğrencinin

Üniversitesinin başarı notuna göre düzenlenmez. Öğrencilerin ödemiş oldukları yaz okulu ücretleri iade edilmez.

 

Yaz Okulu Akademik Takvimi ile ilgili bilgilendirme Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi konulu yazımızdan öğrenilebilir.

 

/table

/td29,12p

tarafından açıklanan listeye göre alınacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

122 yorum

 1. iyi günler… ben yaz okulu parasını fazlasıyla yatırdım iban numaramızı istediler geri iade için tembuzda yatıcak dediler hala bekliyorum iban numaram yanlış da değil veya başkasının üstüne de değil ama hala yatmadı ne yapmam gerekiyo?

 2. Hala yaz okulunda yatırılan ücretlerin geri dönüşümü konusunda ayrıntılı bir bilgi alınamadı mı??

 3. İş almaya gelse 1 gün geçirsen kabul etmezler söz konusu geri iade olunca 23 temmuzdan itibaren 2 hafta oldu hala tık yok.

 4. mrhaba yaz okulu iadeleri 23 temmuzdan sonra yapılcaktı belli oldu mu olursa nerden öğrenebilirim.

 5. Yazokulu harç parasını 2. öğretim olarak yatırdım.Kalan paraların İadesi ne zaman yapılacak belli mi ?

  • Yazokulu ücret iade işlemlerinin yapılabilmesi için 10 Ekim 2008 tarihli ve 2008/06 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında tebliği gereği IBAN numarası eksik, hatalı veya olmayan öğrencilerimizin IBAN numaralarını 22 Temmuz 2012 tarihine kadar WebObis servisinin Bilgi Güncelleme modülünden girmeleri veya düzeltmeleri gerekmektedir.

   *IBAN numarası kişinin şahsına ait olmalıdır. Başkasına ait girilen IBAN numarası Merkez Bankası tarafından doğrulanmayacağı için ödeme işlemi
   gerçekleşmemektedir

   • Bana ait ıban numarası yok ve 22temmuzuda gectık ne yapmam lazım

   • IBAN Numaranızı ekleyin. Ödeme ne zaman yapılır bilemem ama IBAN olmadığüı için geç geleceği kesin.
    Sonrasında okula dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 6. merhabalar yazokulunda acılmayan derslerin ücretleri ne zaman weriliyor bilginiz warmı hiç bir yerde tarih bulamadım da…

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle
izmir escort antalya escort izmir escort bursa escort porno indir porno izle izmir escort istanbul jigolo escort antalya escort istanbul porno izle