maltepe escort kurtköy escort

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2015 / 2016 Yaz Okulu Esasları ve Takvimi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2015 / 2016 Yaz Okulu Esasları ve Takvimi

2015/2016 Eğitim ve Öğretim yılı sonunda Sakarya Üniversitesi tarafından açılacak olan Yaz Okulu için Şartlar ve Yaz Okulu Takvimi belli oldu.

Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri tarafından duyurusu yapılan Yaz Okulu Esaslarına göre öğrenciler 10 Saatlik veya 3 Adet ders seçimi yapabilirler.

Bölümler tarafından Max. 10 Ders açılabileceği de bu sene gelen yeni bir düzenleme ile karşımıza çıkmıştır.

Diğer detaylar ve Takvim için aşağıdaki maddelere göz atmanızı öneririm.

SAÜ Öğrencileri Derse Yazılma İşlemlerini ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden ONLİNE olarak yapacaklardır. DİLEKÇE ile başvuru işlemi iptal edilmiştir.

 

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2015/2016 Yaz Okulu Esasları

 1. Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır. Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç, 5 haftadır.
 2. Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.
 3. Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir.
 4. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir.
 5. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 10 ders ile sınırlıdır.
 6. Bitirme çalışması, Tasarım, Mesleki Eğitim/Uygulama, İşyeri Eğitimi/Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.
 7. Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.
 8. Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az yirmi olması gerekir.
 9. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.
 10. Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır.
 11. Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on (10) birim saatlik ders veya 3 ders alabilir.
 12. Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir.
 13. Yüzde ona giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.
 14. Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyılı kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.
 15. Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığı uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler.
 16. Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 7’de belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığı uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.
 17. Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.
 18. Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.
 19. Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin 3 katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.
 20. Öğrencilerin (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.
 21. Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.
 22. Yaz öğretimi, öğrenim süresi dışındadır.

 

 

Misafir Öğrenci Derse Yazılma Süreci

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler 457/11 sayılı Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş Yaz Öğretimi Esaslarına göre yürütülecektir.

yabancı erotik film izle

Buna göre kayıt süreci, yaz okulu ücretleri ve tüm dokümanlar aşağıda ve ekte tanımlanmıştır.

Yaz Okulu Ders Programlarının İlanı

10.06.2016 tarihinden itibaren dersprogramlari.sabis.sakarya.edu.tr adresinden bakabilirsiniz.

Yaz Okulu Ders Ücreti Ödemesi

Yaz okulu ücretleri ve esasları www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanmıştır. Üniversitemiz dışından gelecek öğrenciler bulundukları illerden TC Kimlik Numaralarını söyleyerek ücret tablosundaki bilgiler doğrultusunda 15-16-17 Haziran 2016 tarihlerinde Garanti Bankası Şubelerine yatırabilirler.

Açılan dersler www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde 15 Haziran 2016 tarihinde yayınlanacak olup dersin saati bilgisini bu tablodan görebilirsiniz.

NOT:Tabloda yer alan dersin saati sütununda yer alan rakamın üç katı olarak hesaplanacaktır.

Derse yazılma 16-17 Haziran 2016 tarihlerinde yazokulu.sabis.sakarya.edu.tr adresinden “2015-2016 Yaz Öğretimi Diğer Üniversite Öğrencileri Önkayıt Formu) ‘nu eksiksiz doldurunuz. Çıktısını alınız.

Ekine Banka Dekontu ve Öğrenci Kimlik Fotokopisi (ya da Öğrenci Belgesi) ekleyerek 16-17 Haziran 2016 tarihlerinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim ediniz. Teslim yerleri tablosu www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanmıştır.

 • Yazılmış olduğunuz dersten çıkılamaz.
 • Çakışma olan derse yazılma yapılamaz.
 • İhtiyaç halinde 27-29 Haziran tarihleri arasında öğrenci belgeleri danışma Bürosundan alınabilir.

 

SAÜ Öğrencileri Derse Yazılma İşlemlerini ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden ONLİNE olarak yapacaklardır. DİLEKÇE ile başvuru işlemi iptal edilmiştir.

 

SAÜ Öğrencisi Ders Kayıt Sistemi

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler 457/11 sayılı Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş Yaz Öğretimi Esaslarına göre yürütülecektir.

Buna göre kayıt süreci, yaz okulu ücretleri ve tüm dökümanlar aşağıda ve ekte tanımlanmıştır.

 

Ders Programlarının İlanı

dersprogramlari.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden bakabilirsiniz.

Harç Ücretlerinin Ödenmesi

Yaz okulu ücretleri sayfanın alt kısmında yayınlanmıştır.

Almak istediğiniz ders saatine göre tablodaki tutarı Garanti Bankası şubelerine TC numaranızı söyleyerek yatırabilirsiniz.

Derse yazılma 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden SAÜ Yaz Öğretimi Esaslarına göre yapılacaktır.

Açılmayan derslerin ilanı 15 Haziran 2016 tarihinde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Açılmayan Derslerin Yerine Derse Yazılma

16 – 17 Haziran 2016 tarihlerinde ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden yazılma yapılabilir. Ancak daha önce yazılmış olduğunuz ve açılmış olan dersten çıkılamaz.

 • Yaz okulu başlangıcı 20 Haziran 2016
 • Yaz okulu bitişi 31 Temmuz 2016
 • Yaz okulu sınavları 01-07 Ağustos 2016

 

SAÜ Öğrencileri Derse Yazılma İşlemlerini ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden ONLİNE olarak yapacaklardır. DİLEKÇE ile başvuru işlemi iptal edilmiştir.

 

SAÜ 2016 Yaz Okulu AÇILACAK DERS Listeleri

Sakarya Üniversitesi Bölümleri tarafından AÇILACAK DERSLERLE Alakalı Listeler yayınlandı. Bu listelerdeki dersleri seçebilecek olan öğrenciler 20’den az başvuru olması ve dersin açılmaması durumunda başka bir dersi tercih edebilecekler.

Listelere ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://ebs.sakarya.edu.tr/ogrencidekanligi/yazokulu.php

 

Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu
Sakarya Üniversitesi Yaz Okulu

 

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2015/2016 Yaz Okulu Takvimi

2015/2016 SAÜ Yaz Okulu için belirlenen Yaz Okulu Takvimi aşağıdaki gibidir.

SAÜ 2015-2016 Yaz Okulu Takvimi
SAÜ 2015-2016 Yaz Okulu Takvimi

 

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2015/2016 Yaz Okulu Ücretleri

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri aldıkları derslerin bölümlerinde geçerli olan 1. Öğretim Harç Ücretlerine göre ödeme yapacakken, Diğer Üniversitelerden gelen öğrenciler bunun 3 Katı Ödeme yapacaklar.

SAÜ 2015-2016 Yaz Okulu Ücret Tablosu
SAÜ 2015-2016 Yaz Okulu Ücret Tablosu

 

SAÜ 2016 Yaz Okulu Harç Ödeme Detayları

 • Harç Ödemeleri 8 Haziran 2016 tarihinden itibaren alınacaktır.
 • Ödemeleri garanti Bankası Şubeleri, garanti Bankası ATM ve Garanti Bankası İnternet Şubesi üzerinden Üniversite ödemeleri kısmından ÜCRETSİZ olarak TC Kimlik Numarası ile yapabilirsiniz.
 • PTT Şubelerinden ödeme yapmak isteyen öğrencilerimiz 2.5 TL PTT İşlem Ücreti ödeyerek PTT Şubelerinden ödeme yapabilirler.
 • Tablodaki ücretler SAAT Bazlı olarak hesaplanmıştır. AKTS bazlı değildir. Yaz Okulunda dersin AKTS Sayısına değil SAATİNE Bakılarak işlem yapılır ve ödeme alınır.
 • SABİS üzerinden alacağınız derslerin SAATLERİNE bakabilir, Ödemenizi hesaplayabilirsiniz.
 • Ödeme yaparken KAÇ SAAT DERS alacaksanız o rakamı GARANTİ veya PTT Aracılığı ile yatırmanız gerekmektedir. Aksi durumda Az Ödeme yaparsanız Ders Seçimi yapamayabilirsiniz.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart – Suriye Uyruklu – TC Uyruklu Olup Yabancı Ülkede Okuyanlar) ödemelerini Türk Öğrenciler gibi yapacaklardır.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler ödeme yaparken YU  Numaraları ile ödeme yapacaklardır.
 • İkinci Öğretim, Birinci Öğretim, Uzaktan Eğitim öğrencileri Aynı harç Ücretleri ile ders seçimi yapacaktır. Fark yoktur.
 • Türkiye Burslusu, Şehit ve Gazi Çocukları Yaz Okulu Ücretinden muaftır. Diğer öğrenciler ödeme yapacaktır.
 • Diğer Üniversite Öğrencileri 3 KAT FAZLA ÖDEME yapacaklardır.
 • Banka Dekontu veya Ödeme Fişlerini YAZ OKULU SONUNA Kadar saklamanız gerekmektedir.
 • Açılmayan Derslerin Para iadeleri 2016 yılı Ağustos ayından itibaren yapılmaya başlanacaktır.
 • Açılıp kayıt yaptırılan derslerin Para İadesi mümkün değildir. Derse devam edilmemiş olsa bile.

 

SAÜ Öğrencileri Derse Yazılma İşlemlerini ogr.sakarya.edu.tr/tr adresinden ONLİNE olarak yapacaklardır. DİLEKÇE ile başvuru işlemi iptal edilmiştir.

 

Yaz Okulu Hakkında SIK SORULAN SORULAR

İstediğimiz Dersi Alabilir miyiz?

Kaldığınız, Hiç almadığınız, Yükseltmek istediğiniz TÜM Dersleri, bölüm tarafından açılmış ise alabilirsiniz. Ortalamanız 3.00 ve üstü ise bu durumda ÜST SINIFTAN da ders alımı yapabilirsiniz.

 

Yükseltmeye Aldığımız Dersten Kalırsak Ne Olur?

Aldığınız dersten kalmanız durumunda aldığınız son not geçerlidir. Yani YAZ OKULU notunuz. Bu durumda Yükseltme İşlemi başarısız olur, siz son notunuz ile o dersi Yeniden Almak zorunda kalırsınız.

 

5 Hafta Yeterli Olacak mı?

Yaz Okulunda ders anlatımları daha hızlı yapılmaktadır. Artı olarak bir dersin saati 4 saat ise, Yaz Okulu sürecinde bu 8 Saat olarak ele alınabilir. Bu sayede aslında normal dönemde 2 Haftada işlenen dersler, Yaz Okulunda 1 haftada işlenmektedir.

escort izmir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1.325 yorum

 1. Yaz okulunda devamsızlık hakkı ne kadar ?1hafta yani 2 gün derse gitmesem devamsızlıktan kalır mıyım ?

 2. Makine mühendisliği okuyorum yaz okulunu çevre mühendisliği ya da başka bir mühendislikten alabilir miyim?

  • İçerikler uyuyor ise bölüm başkanlığına dilekçe vererek alabilirsiniz.

 3. İktisat öğrencisiyim. 7aktslik derse ihtiyacım var ve kendi bölümümdekileri geçtim. Yaz okulunda başka bölümden örn. İşletmeden 7akts lik bir ders alabilir miyim?

  • Almadığınız bir ders vardır. 7 AKTS açık nasıl çıktı. Başka bölümden ders alabilirsiniz ama önce Dekanlıktan onay almanız lazım. Dilekçe ile başvuru yapacaksınız. Kontrol edilecek içerikler vs.

  • Bölümler genelde Bitirme Ödevi, Staj ve Uygulamalı Dersleri açmıyorlar Yaz Okulunda.
   Ancak yine de Bölüm ile bir görüşün derim.

   • Bu dönem gelen 1.80 bitirme çalışması barajı için ikinci dönem bu ortalamayı geçiyorum eğer yaz okulunda alamazsam yarım dönem sadece bir ders için uzamış oluyor bu konuda herhangi bir çalışma olacak mı yani yaz okulunda bitirme çalışması alabilme imkanı dönemi uzayacak son sınıf öğrencileri için sağlanabilir mi?

   • Bununla alakalı Dekanlık Sekreteri ile görüşün. Dilekçe vererek durumunuzu anlatın. Bir çıkar yol bulunacaktır.

 4. diyelim ben matematik ve fizik derslerini yaz okulunda aldım bunlar aynı saatte olursa alamıcakmıyım yada aynı saatte olmayan başka bir bölümden alabilrmiyim

  • Aynı saatte olursa başka bölümden alabilirsiniz.
   Eğer bu mümkün değilse birisini seçmeniz lazım.
   Ama genelde aynı saate denk getirilmemeye çalışılır.

 5. Bazı sorunlar nedeni ile 2014’den beri harç parası yatırmadım yani derslere girmedim. Alttan kalan 6 tane dersim var derslerin yaz okulunda açılması halinde ücreti ödeyip yaz okulunda o dersleri alma hakkım var mı ? Bilginiz var mı ?

  • Alabilirsiniz. Ama 6 dersin hepsini alamazsınız. Sınırlara uymanız lazım.

 6. Yaz okulunda almayı planladıgım 3 ders var ama saatleri toplamda 11 oluyor en fazla 10 saat yazıyordu . 3 ders 10 saati asmamak üzere mi alınıyor yoksa 3 dersin saat limiti yok mu ? Kısaca alabilir miyim ?

 7. Merhaba ben myo son sinif ögrencisiyim ve kalacagim bir ders var bu sene ve dersin donem icinde vizesine girmedim tek ders sinavi olarak alabiliyor muyum? Alamiyor isem yazokulunda alabiliyor muyum? Tesekkurler

  • Finaline girin. Notunuz GR veya DZ olmasın yeterli. Tek Ders ile alabilirsiniz.

  • Prosedürlere göre %80’dir. Ama bazı hocalar yoklama almayabiliyor.

 8. 3.sınıf öğrencisi olarak ortalamamız 3 olmasa bile girişimcilik dersinin yaz okulunda alınabildiği söyleniyor.Bu doğru mudur?

 9. Öğrenci işlerine iban numaramı vermeme rağmen aralık ayındayız hala yaz okulu ücretim geri ödenmedi.

 10. Yaz okulunda açılmayan derslerin para iadeleri agustosta yatıcaktı ama yatmadı.İban ım aktif ve ögrenci işlerini arıyorum sürekli meşgul parası yatan var mı yada net bir tarih var mı bilginiz var mı ?

  • IBAN Numarasında sorun çıkanların ödemesi Eylül ayına ertelenmiş. Geç yazan yada bankada sıkıntı yaşananlar için.
   Öğrenci İşleri bu şekilde bilgi verdi.

1 27 28 29

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar

takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com

izmir escort

antalya escort

izmir escort

bursa escort

porno indir

porno izle

izmir escort

istanbul jigolo

escort antalya

escort istanbul

porno izle

takipçi satın al

izmir escort bayan

hd abla

eskişehir escort