SUBÜ 2019/2020 Bahar Yarıyılı Derse Yazılma Duyurusu

SUBÜ 2019/2020 Bahar Yarıyılı Derse Yazılma Duyurusu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – SUBÜ tarafından 2019/2020 yılı Bahar Dönemi Paykasa Kabul Eden Casino Siteleri Derse Yazılma Duyurusu yapıldı. Ders kayıtları TÜM Öğrenciler için 27 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.

Gerek ara sınıflar gerekse de 1. sınıf öğrencileri SUBÜ SABİS sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapacaklar. Kayıt işlemleri 27 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. İkinci Öğretim ve Artık Yıl Öğrencileri kayıt olmadan önce Harç Ücretlerini ödemek durumundalar.

Üniversite tarafından yapılacak olan ek duyurular için SUBÜ Üniversite Öğrenci İşleri Sayfası ve Fakülte Web Sitelerini takip edebilirsiniz.
turboslotuyelik.com
 

Lütfen derse yazılma süreci tablosunu incelemeden işlem yapmayınız.

 • 14-17 OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA TEST YAZILMA YAPABİLİRSİNİZ. Test yazılma derse yazılma yerine geçmez !

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERSE YAZILMA DUYURUSU 

Lütfen derse yazılma süreci tablosunu incelemeden işlem yapmayınız.

Üniversitemiz 2019−2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları; Lisans ve Önlisans öğrencileri için 27−29 Ocak 2020 tarihleri arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamdan danışman onayı ile yapılacaktır. (Danışman Onayı sadece Lisans öğrencileri için geçerlidir). Açılmayan seçimlik ders yerine yeni derse yazılma ile ilave derse yazılma işlemleri tüm öğrenciler için  31 Ocak- 02 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Danışmanlık SUBÜ YÖNETMELİK MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun kararı ile öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir. (2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

Öğrencilerimizin aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okuyarak, ders kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptırmaları ve geçerli bir mazeretleri olmadıkça kayıtlarını “mazeretli kayıt” sürecine bırakmamaları olası mağduriyetleri önleme açısından büyük önem taşımaktadır.   (“Sistemden Kaynaklı” mazeret taleplerinde teknik inceleme yapılacaktır.)

Lisans Programlarımızdaki Öğrencilerimiz “Bölüm Seçmeli Dersleri” kayıtları için uygulanacak olan sürece ve takvimine özellikle dikkat etmelidir.

Üniversitemize bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler de ara sınıflar gibi SABİS üzerinden online derse yazılma yapacaklardır.

 

DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ

Öğrenim Gideri yatırma işlemi (normal süresindeki birinci öğretim öğrencileri ödeme yapmaz)

İkinci Öğretim veya Uzaktan (karma) Öğretim öğrencileri ile normal program süresini geçen birinci öğretim öğrencileri derse yazılma işlemi yapabilmek için 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle katkı payı/öğrenim gideri ödemesini yapmalıdır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ancak program süresi DIŞINDA öğrenimine devam eden yabancı uyruklu öğrenciler ilan sonundaki tabloda belirtilen kadar öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ücretleri ödeyecektir. Program süresi İÇERİSİNDE yer alanlar ise Türk öğrencilerin ödemiş oldukları kadar öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

Eğitim birimlerine göre Katkı Payları için Tıklayınız

Öğrenim Gideri Ödemelerini İŞ BANKASI bütün şube veznelerinden, İş Bankası ATM’leri ve İş Bankası İnternet bankacılığı (sadece hesabı olanlar) üniversite ödemeleri kısmından TC Kimlik Numaraları ile yapabileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptıran öğrencilerimiz, İKİNCİ YÜKSEKÖĞRETİM programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin KENDİLERİ tarafından karşılanacaktır. (Bakanlar Kurulunun 25.08.2015 tarih,29456 sayılı Resmi Gazete Madde 11/3)

Adım adım Derse yazılma işlemi  

 • https://sabis.subu.edu.tr/tr/Login kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra OBİS bağlantısını tıklayınız.
 • Üst menüden Derse Yazılmayı seçiniz.
 • Açılan ekranda görülen bulunduğunuz yarıyıl derslerinin tamamına tik koyarak kaydet butonuna basınız.
 • Kaydet butonuna bastıktan sonra seçilen dersler menüsünden seçtiğiniz dersleri kontrol ediniz.
 • Seçtiğiniz dersler görülmüyor ise işlemi tekrarlayınız.
 • Derse Yazılma Ekranına dönerek seçtiğiniz dersleri “Danışman Onayına Gönder” butonunu tıklayıp danışmana onaya gönderiniz.

LİSANS Programlarındaki Öğrencilerimiz için Derse Yazılma Süreci

27−29 Ocak 2020 Derse Yazılma
 • Öğrencilerimiz Zorunlu ve seçimlik derslerine bu tarihlerde kayıt olacaktır.
 • Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine kayıtlar ilan edilmiş KOTA’lar dahilinde yapılacaktır.
 • Lisans Programlarındaki Öğrencilerimiz Bölüm Seçmeli Derslerine KOTA olmaksızın kayıt olabileceklerdir (*).
 • Ders seçme işlemi sonucunda; kaydet işlemi yapılarak danışmana onayına sunulacaktır.
 • Danışman; ders seçme işleminizde bir değişiklik gereğini size obis üzerinden bildirecektir
 • Danışmanın ders seçme işleminizi onaylamasından sonra ders değişikliği yapılamayacaktır.
30 Ocak 2020 Seçmeli Derslerin Kotalarının Belirlenmesi ve İlanı

Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve İlanı

 • Kotasız olarak kayıt olunan Bölüm seçmeli dersleri için kayıt listeleri, SABİS teki derse yazılma modülünde “Öğrenci Başarı Durumuna göre sıralanmış olarak yayınlanacaktır.
 • Bölümler bu aşamada, dersleri seçen öğrenci sayılarını dikkate alarak;
 1. Bölüm seçmeli derslerinin kotalarını belirlemelidir,
 2. Talebin yüksek olduğu dersin bölünerek verilmesini sağlayabilirler (**),
 3. Kapatılacak bölüm seçmeli derslerini belirlemelidirler.
 • Kotalar belirlendikten sonra kontenjan dışı kalan öğrencilerimiz     31 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında tekrar seçmeli ders/dersler seçmelidirler.
31 Ocak 2020 ve 01-02 Şubat 2020 Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma

(27−29 Ocak 2020 tarihlerinde derse yazılma yapan öğrencilerin sistemden seçtikleri dersi kontrol etmeleri gerekmektedir)

 • Kontenjan dışı kalan öğrenciler, kotaları dolmamış bölüm seçmeli derslerinden seçebileceklerdir.
 • Bu aşamada başarı sıralamasına bakılmaksızın, bu tarihlerde önce sisteme giren tercih ettiği ders kaydını yapmış olacaktır.
 • Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve kotası dolmamış seçimli derslere kayıt olabileceklerdir.
 • Öğrencilerimiz, 27−29 Ocak 2020 tarihlerinde kayıt oldukları zorunlu veya seçmeli hiçbir dersten bu aşamada ders değişikliği veya dersten çekilme yapamayacaktır.
03−07 Şubat 2020 Mazeretli Derse Yazılma
 • Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri içeren bir dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir.
 • Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz, seçimlik derslerini kotaları dolmamış seçmeli derslerinden seçebileceklerdir.
03 Şubat 2020 BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI

ÖNLİSANS Programlarındaki Öğrencilerimiz için Derse Yazılma Süreci Tablosu

27−29 Ocak 2020 Derse Yazılma
Öğrencilerimiz almaları gereken Zorunlu ve Seçmeli derslerine bu tarihlerde kayıt

olacaktır.

30 Ocak 2020 Kapatılacak Seçmeli Derslerin Belirlenip İlan Edilmesi
 • Bölümler, yapılan kayıtlara göre kapanacak seçmeli dersleri belirleyip ilan

edeceklerdir.

 • Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz 31 Ocak- 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde tekrar seçmeli  ders/dersler seçmelidirler.
31 Ocak 01-02 Şubat 2020 Açılmayan Derse Yazılma veya İlave Derse Yazılma

(27−29 Ocak 2020 tarihlerinde derse yazılma yapan öğrencilerin sistemden seçtikleri dersi kontrol etmeleri gerekmektedir)

· Seçmeli dersi açılmayan öğrencilerimiz bu dersler yerine seçmeli ders/dersler

seçebileceklerdir.

· Hiç ders kaydı yapmamış öğrenciler de bu aşamada zorunlu derslere ve açılmış seçimli

derslere kayıt olabileceklerdir.

03−07 Şubat 2020 Mazeretli Derse Yazılma
· Mazeretleri nedeni ile derse yazılamayan öğrenciler, almak istedikleri dersleri içeren bir

dilekçe ile bölümlerine müracaat edeceklerdir.

· Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerimiz seçimlik derslerini kotaları dolmamış seçmeli derslerinden seçebileceklerdir.

03 Şubat 2020 BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI

LİSANSÜSTÜ Programlarındaki Öğrencilerimiz ders kayıt tarih ve işlemlerini; ilgili Enstitü sayfalarından takip etmelidirler.

escort karşıyaka

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar